RUT-Stramning har kostet to bøder

To udenlandske firmaer har fået bøder siden Arbejdstilsynet overtog kontrollen med anmeldelsen af udenlandske tjenesteydere til RUT-registret. – Det er regeringen som står bag passiviteten, siger malernes formand i København, Bo Rosschou

Siden første 1. juni har det været Arbejdstilsynets opgave at tjekke om udenlandske firmaer er registreret i registret for udenlandske tjenesteydere, RUT. Samtidig blev bøden for at omgå registret fordoblet til 10.000 kr.

Foreløbig har politiet fået 10 anmeldelser fra Arbejdstilsynet mod firmaer, som ser stort på kravet om at lade sig registrere.

To af sagerne er afgjort med bøder på 10.000 kr., en sag er trukket tilbage, fordi firmaet har tilmeldt sig efterfølgende. En sag er frafaldet, og de resterende er stadig under efterforskning, oplyser Niels-Otto Fisker, Rigspolitiet.

Det har ikke været nogen nem sag at finde ud af, hvordan billedet tegner sig for politiets arbejde med RUT. Der sker ingen central registrering af sagerne mod de udenlandske tjenesteydere. Oplysningerne skal samles med håndkraft i politikredsene, hvor det er forskelligt hvilke afdelinger, som tager sig af RUT-sagerne.

Midt i september havde Arbejdstilsynet haft kontakt med 89 udenlandske byggefirmaer, som ikke var registreret i RUT, ni af sagerne var overgivet til politiet. Her tre uger efter, er der så kommet en enkelt sag mere til. ( Se: “Kun ni udenlandske selskaber politianmeldt”)

Afklædte myndigheder

– Opgørelsen viser, at hverken politi, Arbejdstilsyn eller Skat er klædt på til at håndtere de illegale firmaer. Myndighederne mangler prioritering, redskaber og ressourcer, siger Bo Rosschou, formand for Malernes Fagforening Storkøbenhavn.

– Der er fortsat brug for at opprioriterer indsatsen fra myndighedernes side, men det kræver en ændring af regeringens holdning. Passiviteten kommer fra regeringen, fordi de på de indre linjer tydeligt signalerer, at det har lav prioritet. Så længe det er sådan, så kommer det ikke til at fungere, siger han.

Reglerne for registrering af udenlandske firmaer skulle have været yderligere strammet 1. oktober men er blevet udsat på grund af tekniske problemer.

– Men selv hvis man forestiller sig, at RUT engang kommer til at fungere teknisk set, så er det ikke klaret med det. Registret kommer kun til at fungere, hvis det får de nødvendige input. Og det kræver et operativt samarbejde fra alle aktører. Både arbejdsmarkedets parter og de berørte myndigheder skal prioritere opgaven, hvis det skal lykkes, og vi er langt fra den situation, siger Bo Rosschou. (brink)