von der Leyen varsler lovfæstet mindsteløn trods nordisk fagbevægelses protester

Så kom gak-gak-forslaget

EU-Kommissionen har besluttet sig for at der skal komme et EU-direktiv om lovbestemt mindsteløn

Det fremgik af EU-Kommissionens formand, von der Leyens åbningstale i EU-Parlamentet i formiddags

Ifølge Ritzau understregede hun, at der bliver tale om et ”lovforslag” i EU betyder det et bindende direktiv. Og det er netop den melding, som fagbevægelsen i de nordiske lande har frygtet og slidt på de bonede gulve i Bruxelles for at forhindre.

I talen gentog hun samtidig et ofte givet løfte om, at lande med velfungerende kollektive forhandlingssystemer kan få undtagelser. Uden dog at præsenterer en model for, hvordan et direktiv på en gang kan være bindende og friholde visse lande. Det spørgsmål har fagbevægelsen rejst gang på gang, men heller ikke denne gang var der svar.

Men ifølge Ritzau, så arbejder EU-Kommissionen på en model, hvor man vil friholde lande for mindstelønsforslaget, hvis mindst 70 procent af arbejdstagerne er dækket af sådanne overenskomster.

En opgørelse fra sidste år viste, at 74 procent i den private sektor i Danmark er dækket af overenskomst. Altså ikke særligt meget over en sådan grænse.

FH afviser igen

Der gik da helle ikke særlig mange timer efter talen før formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard var ude:

– Det kan ikke være nyt for nogen, at vi ikke ønsker EU-lovgivning om løn. Og hvad angår eventuelle undtagelser, så mener vi, at EU-traktaten giver os den garanti, at EU ikke kan lovgive om lønforhold. Derfor er det dybt problematisk, at Kommissionen, der bør være traktatens vogter, tager dette skridt, sagde hun.

FH og DA har gået i takt i deres modstand mod Kommissionens planer, og også DA direktør, Jacob Holbraad var hurtigt ude med riven:

– Det er yderst kritisabelt, at Kommissionen vil fremsætte EU-lovgivning uden holdbare garantier for, at vi kan bevare vores meget velfungerende måde at aftale løn- og arbejdsvilkår på og den fleksibilitet, som den danske model sikrer, siger han.

– FH og DA vil nu sammen med regeringen og vores nordiske allierede skrue op for kampen for at bevare vores model – det er der i den grad brug for efter von der Leyens udmelding i dag, sagde Jacob Holbraad.

Også tilhænger imod

På Dansk Metals netop overståede kongres gentog forbundet sin modstand mod en lovfæstet mindsteløn i EU og bekræftede samtidig sin opslutning bag EU. Formanden Claus Jensen sagde det sådan her (refereret i Arbejderen):

– Siden 1973 har Danmark indgået i et fællesskab, som vi i Dansk Metal er store tilhængere af, nemlig EU er store tilhængere af, nemlig EU. På trods af gakkede forslag som europæisk mindsteløn, så er jeg ikke blevet mindre tilhænger af EU de sidste fire år

Det gakkede forslag, han hentyder til, er forslaget om en europæisk lovbestemt mindsteløn.

– Det er tæt på at være det dummeste forslag, jeg har hørt. Medvind på cykelstierne virkede mere gennemtænkt, sagde Claus Jensen, hvorefter de delegerede fik en forklaring på, hvordan en EU-mindsteløn både vil undergrave den danske fagbevægelse og den danske model:

– Første gang en virksomhed ansætter folk fra for eksempel Polen eller Rumænien til den lovbestemte mindsteløn, så vil vi jo køre en konflikt. Virksomheden vil tage den til EU-domstolen, for de mener, de ikke gør noget ulovligt. Den sag tør jeg ikke sige, om vi vinder eller taber. Og så er den danske model jo i fare for at blive sat ud af spil. Det kan vi ikke acceptere. Det bliver ikke med vores gode vilje. Det kan jeg godt love jer, sagde Claus Jensen. (brink)