Schweitz’ fagbevægelse står fast på krav om værn mod social dumping

På mandag optrappes konflikten mellem Schweitz og EU med gensidige begrænsninger på aktiehandel, men stridens kerne handler om social dumping og afmontering af alpelandets værn mod løndumping

Det er foreløbig lykkedes den Schweiziske fagbevægelse at modstå et enormt pres fra både EU og interne højrekræfter i landet. Presset fra EU handler om at få afmonteret det værn mod social dumping, som eksisterer i dag. EU-Kommissionen forlanger at EU’s virksomheder skal have adgang til Schweitz på samme vilkår som i EU. Det betyder at Schweiz skal opgive den kontrol og det bøde-regime, som landet i dag bruger for at bekæmpe løndumping.

Lønningerne i Schweitz er de højeste i Europa, og en tredjedel af arbejdstimerne i landet bliver udført af arbejdere fra andre lande. Derfor er det helt afgørende for fagbevægelsen, at princippet om at alle der arbejder i landet – uanset om de er udstationeret fra et EU-land – skal arbejde på vilkår, som følger de Schweiziske overenskomster.

EU kræver adgang

EU og Schweitz er efter årelange forhandlinger på randen af at indgå en ny rammeaftale for samarbejdet. I det udkast der ligger kræver EU-Kommissionen, at Schweitz underlægger sig alle EU-regler for det indre marked. Det betyder, at landet skal underlægge sig EU-domstolens domme når gælder den fri bevægelighed. I stedet for landets nuværende stramme kontrol af udenlandske virksomheder, så skal landet i stedet ”nøjes” med EU’s udstationerings-direktiv.

Hvis det sker, så vil det hive proppen ud af det Schweiziske arbejdsmarked og presse lønningerne i landet i bund, advarer landets LO, SGB.

Derfor kræver SGB at det dumpingværn, som eksisterer i dag skal holdes helt uden for den rammeaftale, som landet forhandler med EU. Men den går ikke mener EU-kommissionen og flere EU-lande, som fastholder, at den aftale som ligger nu – med dets krav om at rette ind efter EU’s indre marked skal underskrives. Den er ikke til forhandling, selvom den schweiziske regering har bedt om at få ”klarlagt” netop spørgsmålet om at forhindre løndumping.

EFS: EU’s regler skal forbedres

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS glæder sig i en udtalelse over, at det er lykkedes SGB at forsvare de udenlandske arbejderes ret til samme vilkår. Og at det er lykkedes at få den schweiziske regering til ikke at underskrive det udkast til aftale som ligger.

– Repræsentanter fra EU-Kommissionen og visse EU-lande er utilfreds med, at beskyttelsen af lønnen i Schweitz er mere social orientere beskytter bedre end de nyligt vedtagne Udstationeringsdirektiv. De sætter friheden til at leverer tjenesteydelser på EU’s indre marked over alt andet, og betragter arbejde som enhver anden vare – især når det gælder udstationerede arbejdere. Ved hjælp af rammeaftalen vil de ødelægge det schweiziske lønværn af bagdøren, skriver EFS.

I stedet for at ødelægge schweiziske værn mod social dumping må målet være at forbedre EU. For selvom EFS mener, at det ny udstationeringsdirektiv er en forbedring, så er det schweiziske bedre.

Fusk trods kontrol og bøder

Det system, som er en torn i øjet på EU handler om, at virksomheder, som udstationerer arbejdere i landet på forhånd skal deponere penge, som garanti for, at de lever op til reglerne. Samtidig skal de otte dage inden arbejdet begynder anmelde opgaven til myndighederne. Samtidig vanker der bøder, hvis virksomhederne ikke følger overenskomsten.

Det særlige i den schweiziske model er, at det er fælles komite med repræsentanter for både fagbevægelse og arbejdsgivere, som kontrollerer, at virksomhederne følger reglerne og indstiller til bøder, når de træffer på fusk.

Alt sammen kontrolforanstaltninger og indgreb, som SGB frygter vil ikke vil blive tolereret, hvis først landet bliver underlagt EU-domstolen fortolkning af det indre markeds friheder.

Og selvom kontrollen er omfattende så forekommer der social dumping i stor stil – trods udsigten til bøder. Det fremgår af et notat fra SGB (på engelsk):

Hvert år bliver 45.000 virksomheder kontrolleret, heraf omkring 21.000 udenlandske. I næsten hver fjerde finder kontrollanterne, at lønningerne er for lave.

– Uden kontrol og truslen om bøder, ville der ikke være nogen grund til at udenlandske firmaer betalte schweiziske lønninger. Omfanget af social dumping ville være meget større. Udenlandske firmaer med lavere lønninger ville hurtigt få betydelige markedsandele. Resultat: Lavere lønninger og voksende arbejdsløshed i Schweitz, hedder det i SGB’ notat.

SGB er da også fast besluttet på, at hvis landets regering indgår en aftale, som underminerer lønværnet, så vil de forsøge at få aftalen forkastet ved en folkeafstemning.

Og indenfor EU forsikrer EFS om, at den europæiske fagbevægelse vil lægge pres på Kommission og medlemslandene for at få dem til at acceptere, at det schweiziske lønværn skal respekteres og holdes uden for EU-domstolens rækkevidde. (brink)