Servicedirektiv splitter norsk regering

Trods massivt fagligt pres afviser den socialdemokratiske regering at bruge vetoret mod servicedirektiv

Et knebent flertal i den norske regering har besluttet at sige ja til EU servidedirektiv. Det sker med de 10 socialdemokratiske ministre stemmer, mens de 9 ministre fra hhv. SV – Sosialistisk Venstreparti (søsterparti til SF) og Senterpartiet (søsterparti til Det Radikale Venstre) alle kræver norsk veto mod direktivet.
Norsk LO havde anbefalet at Norge brugte sin vetoret, medmindre fagbevægelsen fik garantier for, at direktivet ikke ligger hindringer i vejen for kampen mod social dumping.
LO’s fire krav handlede om, sikring at foranstaltninger mod social dumping ikke blev underløbet af direktivet. At den norske model med almengøring af kollektive overenskomster, så udenlandske tjenesteydere tvinges til at følge dem ikke berøres af direktivet. At det er norsk arbedsret, som suverænt afgør fagretslige spørgsmål og endelig at direktivet ikke tvinger Norge til at privatisere offentlige tjenester.
Statsminister Jens Stoltenberg har svaret, at regeringen kan garantere, at LO’s betingelser kan indfries og derfor er der ikke grund til at bruge vetoretten mod direktivet.

Fortsat usikkerhed

Den melding har LO i første omgang taget til efterretning, mens seks lokale LO afdelinger opfordrer Stortinget til at afvente LO’s kongres til maj, inden man behandler direktivet.
Formanden for El og IT forbundet, Hans O. Felix er fortsat ikke beroliget:
– Ud ad til siger LO, at man er tilfreds og beroliget. Men der er jo fortsat usikkerhed. LO går ud fra at regeringens opfattelse ikke bestrides af EU. Men det er først i EF-domstolen vi kan se, om der er hold i de garantier regeringen lover os, påpeger han overfor frifagbevægelse.no.
Beslutningen har også skabt røre internt i Arbejderpartiet, hvor en gruppe ”engagerede socialdemokrater” har startet en underskriftsindsamling mod beslutningen.

Kampagne fortsætter

Beslutningen om at godkende servicedirektivet (tjenestedirektivet, kalder de det i Norge) var hovedpunktet på den norske stærke ”Nei til EU” bevægelses landsmøde for nylig.
– Kampen om tjenestedirektivet er ikke slut med dette, sagde lederen af Nei til EU Heming Olaussen i sin tale til landsmødet.
– Dette er et delslag. Både fordi selve direktivet faktisk ikke er vedtaget, hverken i regeringen eller i Stortinget, og fordi LO’s krav ikke kan siges at være indfriet. Og fordi vreden i LO’s base og til dels i Arbejderpariet er så stor, men også fordi tjenestedirektivet er et rammedirektiv, som skal fyldes med mere nyt markedsliberalistisk indhold. Der kommer domme. Der kommer nye direktiver, sagde han.
Selvom de mere EU-kritiske socialdemokratiske ministre har rettet ind, så er det ikke alle socialdemokrater i Stortinget, der siger ja til servicediretivet. Udover SV og Senterpartiet siger også Kristelig Folkeparti nej til servicedirektivet. Så statsminister Jens Stoltenberg må gå til højrefløjen i forsøget på at få flertal i Stortinget – samtidig med at han har lovet at indfri fagbevægelsens krav til situationen. (brink)