SF og Enhedslisten klar med mange forslag til bekæmpelse af dumping

De to støttepartier har lang liste med forslag til bekæmpelse af social dumping ,når finanslovsforhandlingerne går i gang

SF foreslår bl.a at Arbejdstilsynet, Politi og SKAT får flere ressourcer til at kontrollere, om virksomhederne er korrekt registrerede i RUT-registret. SF vil afsætte 25 millioner til 50 medarbejdere hos politi, SKAT og Arbejdstilsynet.

– Svindlerne derude udvikler sig og udfordrer hele tiden den danske model. Derfor må vi kontinuerligt tage nye skridt for at sikre, at vi kan bevare ordentlige forhold på Danmarks arbejdspladser, siger SF’s finansordfører, Jonas Dahl til Information.

Partiet vil også have ID-kortet udbredt til andre brancher end byggebranchen. Alle ansatte i landbruget, på gartnerier, hoteller, restauranter og i rengøringsbranchen skal i fremtiden bære et obligatorisk id-kort, lyder forslaget, som SF vil afsætte 10 millioner kr. til at gennemføre.

Generelt kædeansvar

Enhedslisten vil ved finanslovsforhandlingerne rejse krav om at indføre generelt kædeansvar som et led i kampen mod social dumping.

Kravet om at indføre kædeansvar er en del af Enhedslistens nye ti-punktsplan mod social dumping. Ud over lov om kædeansvar ønsker Enhedslisten blandt andet højere bøder, mere myndighedskontrol og obligatoriske arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter.

Indførsel af kædeansvar vil betyde, at hovedentreprenøren fremover kan holdes ansvarlig for underentreprenørers forsømmelser. Socialdemokraterne har tidligere afvist at indføre kædeansvar. Men et nyt EU-direktiv har i foråret givet grønt lys for kædeansvar, og det gør kravet aktuelt igen, mener partiet.

– Vi oplever igen og igen, at fuskerfirmaer underbetaler og misbruger udenlandsk arbejdskraft, og snyder det danske samfund for skat. Kædeansvar er et af vigtigste redskaber til at stoppe dette. Arbejdsgiverorganisationerne og Socialdemokraterne burde genoverveje deres modstand mod kædeansvar. Flere andre europæiske lande har allerede indført kædeansvar. Så selvfølgelig kan vi også gøre det i Danmark, siger Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører på social dumping.

– Men kædeansvar er kun en enkelt af en række indsatser, som vi nu vil lægge på bordet. Presset på danske løn- og arbejdsvilkår er en af de største udfordringer, vi står med i disse år. Vi kan ikke acceptere, at der ikke bliver handlet, siger han.

I ti-punktsplanen lægger Enhedslisten op til at styrke indsatsen mod social dumping på transportområdet, både når det gælder på landevejene men også i luffarten.

Opgør med EU

EU-reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser, samt EU-domstolens afgørelser f.eks. Laval-Dommen baner vejen for social dumping, mener EL.

Derfor skal den danske regering i langt højere grad tage kampen op for at få ændret EU´s regler på dette område. Det vil have ændret Udstationeringsdirektivet, så det slås fast, at landene har ret til at stille mere vidtgående krav. Reglerne om cabotagekørsel og international godskørsel skal ændres så de muliggør, at landene kan stille mere vidtgående krav.

Endelig vil Enhedslisten have den danske regering til at støtte den europæiske fagbevægelses krav om en Social Protokol, der sikrer, at faglige og sociale rettigheder er overordnet EU’s regler om det indre marked.

Efter en lang optakt går finanslovsforhandlingerne endeligt i gang i denne uge. (brink)