Skal EU blande sig i indretning af statslige rastepladser

Transportminister afviser EU-Kommissionens krav om at droppe 25-timers reglen på de statslige rastepladser

Transportminister Benny Engelbrecht afviser blankt, at EU har kompetence til at blande sig i, hvordan de statslige rastepladser er indrettet. Det sker i et svar på EU-Kommissionens åbningsskrivelse om langtidsparkering på de statslige rastepladser ved motorvejene.

Det var den borgerlige regering som sammen med Dansk Folkeparti i 2018 begrænsede opholdet på rastepladserne til 25 timer. Forbuddet skulle angiveligt sætte en stopper for, at mange udenlandske chauffører holdt deres lange weekendhvil på rastepladserne.

Men ifølge EU-Kommissionen er 25-timers reglen en krænkelse af ”friheden til udveksling af transportydelser.” Det fremgår af et notat fra Transportministeriet til Folketingets Transportudvalg.

Det fremgår af notat, at ministeren i sit svar på åbningsskrivelsen fuldstændig afviser EU-Kommissionens argumenter og afviser, at EU har kompetence til at blande sig i hvordan den danske stat indretter sine rastepladser.

”Danmark skal indledningsvis slå fast, at de danske motorvejsrastepladser hverken er planlagt eller indrettet med henblik på langtidsparkering, og at tilvejebringelse af anden kapacitet er en opgave for markedet og branchen selv,” hedder det bl.a. i svaret til Kommissionen.

Og ministeren fastholder, at tidsbegrænsningen stadig er den rigtige løsning:

”Danmark finder derfor, at indførelsen af parkeringsbegrænsningen på 25 timer for at sikre mere kapacitet på motorvejsrastepladser er både nødvendig, passende og dermed egnet til at opnå det legitime formål,” hedder det.

Med sin afvisning signalerer ministeren at Danmark er klar til at tage en sag om det ved EU-Domstolen, som vil være det næste skridt i EU-systemets procedurer.

Skeptiske chauffører

Landsklubben af Godschauffører hos 3F har hele tiden set 25-timersreglen som en skinmanøvre fra den daværende regering, som afviste at sætte ind mod den ulovlige praksis, hvor udenlandske chauffører blev tvunget til at holde deres lange weekendhvil i førerhuset. Dengang krævede chaufførerne, at myndighederne begyndte at håndhæve forbuddet mod weekendhvil i bilen. Efter regeringsskiftet er politiet begyndt at håndhæve og sanktionerer netop det.

I maj da Kommissionens åbningsskrivelse landede, så landsklubben da også frem til at slippe af med den fjollede parkeringsregel.”

– Måske synger 25 timers reglen på nogle af de sidste vers, og dermed også den nidkære kontrol med om en træt chauffør har fundet hvile udenfor en opmalet parkeringsbås, i desperation over en opbrugt køretid/arbejdstid jf. køre- hviletidsreglerne, lød det på Godschaufførernes facebookside

Siden er EU’s vejpakke vedtaget, hvor det endnu en gang er blevet slået fast, at chaufførerne ikke skal holde weekend i førerhusene – uanset om det sker på statslige rastepladser eller ej. (brink)