Skal Danmark gå forrest for social protokol i EU

Den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol i tillæg til EU-traktaten skal diskuteres i Folketinget tirsdag, Enhedslisten vil have regeringen til at arbejde for en social protokol, som giver fagbevægelsen og medlemslandene ret til at bekæmpe social dumping

”Folketinget pålægger regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til Lissabontraktaten som foreslået af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) i marts 2008,” så kort er det beslutningsforslag, som Folketinget tirsdag skal førstebehandle.
Det er Enhedslisten, som en gang mere forsøger at få den danske regering til at rejse Den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav om en social protokol. Selvom EFS’s rejste kravet for snart 10 år siden – i lyset af en række domme fra EU-domstolen, som begrænsede fagbevægelsens muligheder for at konflikte for lige vilkår for udstationerede arbejdere – så er realiteten, at ingen regering indtil videre har taget det første og nødvendige skridt: at rejse forslaget i EU.

”Den første betingelse for indførelsen af en protokol som foreslået af EFS er, at mindst ét medlemsland rejser krav om den og beder om indkaldelse til en regeringskonference eller rejser kravet i forbindelse med en genforhandling af traktaten. Der er tale om en traktatændring, som kræver enstemmighed,” som det hedder det i bemærkningerne til beslutningsforslaget.

Ordfører for EL, Finn Sørensen fremhæver i bemærkningerne, at ”EFS‘ forslag til en social protokol ikke er noget katalog over rettigheder til lønmodtagerne eller et forsøg på at overdrage mere magt til EU, tværtimod.  EFS‘ forslag er et juridisk dokument, som sikrer, at de faglige og sociale rettigheder har forrang for de økonomiske friheder i tilfælde af konflikt imellem de to sæt rettigheder.”

Sikring af konfliktretten

Finn Sørensen mener, at en social protokol fuldstændigt vil ændre Domstolens grundlag for fortolkning af traktaten og umuliggøre, at ”Domstolen fremover kan afsige domme, som indskrænker de faglige rettigheder.”

– Indførelsen af en social protokol som foreslået af EFS vil betyde en reel sikring af konfliktretten og af medlemslandenes og deres fagforeningers ret til og muligheder for at sikre, at udenlandske arbejdere arbejder på lige vilkår med værtslandets, skriver han.

Selvom der endnu ikke er nogen regering, som har rejst spørgsmålet i EU, så peger Enhedslisten på, at de faglige landsorganisationer og socialdemokratiske ministre i Sverige, Østrig og Tyskland har arbejdet for at opbygge en alliance bag kravet om en social protokol, som foreslået af EFS. Også den nordiske samarbejdskomite for de socialdemokratiske partier SAMAK bakker op om kravet, påpeges det i bemærkningerne til beslutningsforslaget.
Før sommerferien antydede den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen i en kronik i Politiken, at også S måske er klar til at støtte kravet om en social protokol.

– Måske er svaret en egentlig social protokol i EU. Den har potentialet til at beskytte vores velfærdsydelser samt de rettigheder, vi har på det danske arbejdsmarked. I hvert fald må almindelige menneskers ve og vel være det vigtigste, skrev hun bl.a. (brink)