Skal faglige rettigheder svækkes?

Er du enig i, at svækkelse af de kollektive overenskomster og krænkelse af grundlæggende faglige rettigheder er en nødvendig del af EU’s krisepolitik?

ILO har gentagne gange påpeget at grundlæggende faglige rettigheder er krænket i de ”forståelsesaftaler” som den såkaldte Trojka har indgået med lånerlandene. Senest har Europarådets ekspertkomite for sociale rettigheder peget på, at ”Den økonomiske krise i Europa og den førte nedskæringspolitik har haft negativ virkning på menneskerettighederne, og især de sociale og økonomiske rettigheder.”

Spørgsmålet er om du er enig i, at svækkelse af de kollektive overenskomster og krænkelse af grundlæggende faglige rettigheder er en nødvendig del af EU’s krisepolitik?

Den Radikale

-Grundlæggende faglige rettigheder handler for mig om foreningsfrihed og ytringsfrihed. Om arbejdstageres ret til at organisere sig og om fagforeningers ret til at varetage medlemmernes interesser gennem forhandling og gennem konflikt inden for lovens rammer. Disse rettigheder må ikke svækkes. Men at der kan være tidspunkter, hvor man må gå ned i løn, bl.a. p.g.a. en verdensomspændende krise. Det mener jeg ikke, er i strid med menneskerettighederne, siger det Radikale Venstres spidskandidat, Morten Helveg Petersen.

Socialdemokraten

– Jeg mener, det er enormt vigtigt, at vi ikke får svækket vores danske arbejdsmarkedsmodel og at de kollektive overenskomster fortsat er den måde vi sikrer løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Krænkelse af grundlæggende rettigheder er ikke og skal aldrig blive en nødvendig del af EU-samarbejdet. Den frie bevægelighed for arbejdskraft må ikke misbruges til at opnå kortsigtet gevinst for arbejdsgivere, men med det borgerlige flertal i Europa, har vi alt for længe set de frie markedskræfter blive sat over sociale rettigheder, og det skal vi have gjort op med, hvis vi får et socialdemokratisk flertal efter Europa-Parlamentsvalget, siger Socialdemokraternes spidskandidat, Jeppe Kofoed.

Folkevægelsen mod EU:

– Nej jeg accepterer ikke ja-partiernes snak om nødvendighed. Der var jo ikke kun én løsning, men mange forskellige løsninger på krisen. I EU valgte de ledende politikere at tørre hele regningen for krisen af på almindelige borger i form af dårligere løn- og arbejdsvilkår og velfærds forringelser, mens dem i toppen har fået flere penge til udenlandsferier og dyre vine, siger Rina Ronja Kari.

– S, K og V insistere i øjeblikket på, at det er dem, der bestemmer det hele i EU. Det betyder så også, at de har ansvaret for de over 26 millioner arbejdsløse og de over 100 millioner fattige, siger hun.

De øvrige spidskandidater har (endnu) ikke svaret.