Skal Trojkaen stoppes?

Europaparlamentet har stillet spørgsmålstegn både ved Trojkaens krav til lånerlandene og til dens legitimitet. Skal Parlamentet følge op på den kritik, efter valget? Og har du et bud på, hvad der skal gøres?

Den Radikale

– En række europæiske lande står i en situation med høj arbejdsløshed og en stor statsgæld. Hvert enkelt medlemsland har stadig ansvaret for at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik. Vi skal kunne stole på hinanden, og vi skal kunne stille krav til hinanden. Det er samtidig en væsentlig udfordring, at den hidtidige krisestyringspolitik har medført problemer i form af social nød og en uholdbart stor arbejdsløshed, ikke mindst for de unge.
Derfor skal EU her og nu bidrage til at skabe en tro på en bedre fremtid for de millioner af sydeuropæere, der har mistet deres arbejde og pensioner, og for de unge, som endnu ikke har fået en chance for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at skabe holdbar økonomisk vækst, så alle får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Jeg vil kæmpe for investeringer i grøn omstilling, infrastruktur, forskning og uddannelse og et stadigt tættere integreret indre marked for at skabe økonomisk vækst, siger Morten Helveg Petersen.

Socialdemokraten

– Finanskrisen har ført til at vi har en situation med alt for høj arbejdsløshed, hvor især den unge generation i Sydeuropa er ramt alt for hårdt. Det er en af de største udfordringer som Parlamentet skal være med til at tackle i den næste periode. De borgerliges sparepolitik har ført til, at hensynet til markedet alt for ofte er sat over sociale hensyn. Det mener jeg, at vi skal have gjort op med. Finanskrisen, og på mange måder også håndteringen af denne, har efterladt Europa i en krise, der er dybere og har været længere end den burde. Derfor skal vi have en ny politik i EU, hvor sociale hensyn kommer mere i fokus, med eksempelvis et opgør med skattesnyd og en tættere kontrol med bankerne. siger Jeppe Kofoed.

Folkebevægelsen mod EU

– Jeg synes Trojkaen – og ikke mindst EU-kommissionens rolle i den – er dybt illegitim. Trojkaens politik har ikke noget folkelig mandat og der er stort set ingen demokratisk kontrol med dens arbejde. I EU-parlamentet har jeg stillet forslag om at EU-kommissionen skal trække sig ud af trojkaen. Samtidigt har jeg stillet en række forslag, der sigter på at styrke gennemsigtigheden og åbenheden i dens arbejde indtil det sker. Efter min opfattelse er det vigtigt at arbejde videre af denne vej efter valget, siger Rina Ronja Kari.

De øvrige spidskandidater har (endnu) ikke svaret.