Skal vi have en social protokol?

Den Europæiske Faglige Sammenslutning har krævet en såkaldt ”social fremskridtsprotokol” som tillæg til EU-traktaten. Protokollen kræver ikke blot en ligestilling men en forrang for de grundlæggende faglige rettigheder, som populært sagt skal overtrumfe de indre markeds fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. Støtter du den europæiske fagbevægelses krav?

EU-domstolen har afsagt fire domme (Laval, Viking, Rüffert og Luxemburg), som efter fagbevægelsens opfattelse har ændret retstilstanden og begrænset både fagbevægelsens og medlemslandenes råderum, hvis de ønsker at sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning har krævet en såkaldt ”social fremskridtsprotokol” som tillæg til EU-traktaten. Protokollen kræver ikke blot en ligestilling men en forrang for de grundlæggende faglige rettigheder, som populært sagt skal overtrumfe de indre markeds fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. Støtter du den europæiske fagbevægelses krav?

Den Radikale

– Jeg er enig med Den Europæiske Faglige Sammenslutning i, at retten til at organisere sig i fagforeninger og fagforeningers ret til at bruge konflikt er helt grundlæggende. Det siger jeg gerne højt så tit, det skal være. Men jeg mener, at de rettigheder allerede er godt beskyttet i EU-retten, i menneskerettighederne og i forskellige ILO-konventioner. Så jeg mener ikke, at der er behov for en social protokol i EU. I konkrete sager vil der ofte være brug for at balancere forskellige hensyn og rettigheder, herunder de faglige. Min holdning er, at den balancering og afvejning er bedst placeret hos dommere, som er kompetente til at kunne inddrage alle relevante hensyn og rettigheder med afsæt i den konkrete sag, siger Morten Helveg Petersen.

Socialdemokraten

– Jeg synes det er en god ide med en social protokol der understreger at mennesket skal komme før markedet. Jeg er enig i, at den sparepolitik EU har ført, den har vist sine klare begrænsninger. Vi har alt for mange arbejdsløse, og langt flere er i dag såkaldt arbejdende fattige. Det skal vi ikke acceptere, vi skal sikre, at alle får en løn de kan leve af. Frem for at fortsætte med at spare, skal vi kickstarte økonomien med fokus på bæredygtig vækst, vi skal udvide ungdomsgarantien til at gælde unge under 30 år og der skal afsættes flere midler til at få de unge i job, siger Jeppe Kofoed.

Folkebevægelsen mod EU

– Ja. Da Laval-domme kom i slutningen af 2008, foreslog Folkebevægelsen, at EFS’s forslag til social protokol, skulle indskrives i Lisabon-traktaten før den blev ratificeret. Det skete som bekendt ikke. Derfor har jeg fx spurgt spidskandidaten fra S, Jeppe Kofod, om socialdemokraterne vil stemme imod nye traktatændringer, hvis ikke strejkeretten er sikret. Jeg har endnu ikke fået noget svar fra Jeppe, siger Rina Ronja Kari.

De øvrige spidskandidater har (endnu) ikke svaret.