Skinmanøvre mod social dumping skydes ned af EU-Kommissær

En 25-timers grænse for parkering på statslige rastepladser er måske en ulovlig begrænsning af den frie bevægelighed, mener EU-Kommissær. Måske har regeringen bare købt sig tid, i stedet for at gribe ind mod ulovligt weekend-hvil i førerhuset, siger næstformanden for Godschaufførerne, Robert Grandt

Når loven om at begrænse parkeringen på rastepladserne til max 25 timer træder i kraft den 1. juli, så sker det samtidig med at EU-kommissionen nu stiller spørgsmålstegn ved, om den er i strid med EU’s regler for det indre marked.
EU’s Transportkommissær Violeta Bulc, stiller sig i et brev til transportminister Ole Birk Olesen kritisk til den nye 25-timers regel. Det viser et brev, som Transport Tidende har fået aktindsigt i.

– Kommissionen vil gerne påpege, at chaufførernes hvileperioder er begrundet både i hensyn til trafiksikkerheden og chaufførernes sociale rettigheder. Det har den konsekvens at parkeringsmulighederne, hverken må begrænse chaufførernes sociale rettigheder eller gøre det umuligt for dem, at opfylde deres lovmæssigt bestemte forpligtelser, skriver Violeta Bulc.

Kommissæren mener, at den danske P-begrænsning kan udgøre en begrænsning af den frie bevægelighed for serviceydelser i det indre marked, fordi den forfordeler danske chauffører, som i de fleste tilfælde kan holde deres hvil hjemme på deres bopæl.

Den nye lov er en del af finanslovsaftalen mellem DF og regeringen og skal angiveligt forhindre ”campinglignende forhold” på rastepladserne langs motorvejen, som ministeren har formuleret det.

De campinglignende forhold opstår ikke mindst, når udenlandske chauffører holder deres lovpligtige 45 timers weekend-pause i og omkring deres førerhuse. Mens grænsen lige netop gør det muligt at holde et såkaldt reduceret weekendhvil på 24 timer.

Håbløst projekt

Godschaufførernes Landsklub har hele tiden været stærkt kritisk over for begrænsningen.

– Det er håbløst projekt. Man hælder 20 millioner kroner ud til skiltning ved rastepladserne de næste to år. Og så får Vejdirektoratet til opgave at håndhæve det med parkeringsafgifter på 2.000 kr., hvis du overskrider de 25 timer, siger Robert Grandt, næstformanden i Landsklubben for Godschauffører.

I et opslag på landsklubbens facebookside mere end antyder de, at det hele er en skinmanøvre:

”Var 25-timers parkeringsbegrænsning blot spild af tid? Mon det var meningen, at tiden skulle spildes med noget der kan ende med at blive hældt ned af brættet?
Var det derfor Regeringen gik med til det?
Vidste man at det ville give problemer på forhånd og derfor var et fint uskyldigt redskab til at trække tiden”, spørger landsklubben.

– Nu kan politikerne sige de har brugt 20 millioner mod social dumping, velvidende at det ikke gør en skid ved problemet. Tværtimod kommer det til at stresse chaufførerne væk. Og det er ikke bare de udenlandske, der bliver ramt, der er også danske chauffører, som holder afkortede hvil på rastepladserne, når de ikke kan nå hjem. For at overhold køre- hviletidsreglerne, er det somme tider nødvendigt at holde mere end 25 timer, siger han.

I første omgang var der lagt op til, at det var politiet, der skulle håndhæve den nye lov, men det er nu lagt i hænderne på Vejdirektoratet. Og sandsynligvis bliver det et privat parkeringsfirma, som kommer til at stå for kontrollen og udstedelsen af bøder.

Robert Grant forudser mange problemer i den anledning.
– Hvordan har man tænkt sig at inddrive bøderne fra f.eks. ukrainske chauffører? Skal man klampe dem på stedet, til bøden er betalt, og er det en opgave, som parkeringsvagterne kan håndtere, spørger han.

– Reglerne er rigtig kringlede, det er ikke en løsning at stresse chaufførerne væk fra rastepladserne. Der er der trods alt toilet og lidt vand og en hjertestarter. Selvom vi flytter dem væk fra rastepladserne, så forsvinder problemet ikke. I stedet kommer de til at holde i industrikvarterer, hvor de er henvist til at skide under vognen. Det forværrer kun tingene, siger Robert Grandt.

Stop ulovlige hvil i førerhusene

Godschaufførerne – og det Europæiske Transportarbejderforbund – har længe arbejdet for, at medlemslandene begynder at håndhæve det forbud, som faktisk eksisterer i EU-lovgivningen mod, at chaufførerne er lænket til deres lastbiler, når de holder det lovpligtige 45-timers ugehvil.

– Det er det eneste effektive skridt – sammen med en ordentlig løn selvfølgelig – mod social dumping i transportsektoren. I stedet prøver man, at opfinde en teknisk set ny lovgivning om 25 timers parkeringsbegrænsning, siger Robert Grandt.
De danske lovgivere er veget uden om, blandt andet med henvisning til, at rigspolitiet siger, at det er svært at løfte bevisbyrden.

– Men det kan sagtens lade sig gøre. I næsten alle vores nabolande er man begyndt at håndhæve forbuddet, Danmark er snart det sidste helle, hvor chaufførerne kan holde weekend i bilen, siger han.

Sagen bliver endnu mere grotesk af, at EU-domstolen i en frisk dom har bekræftet, at forbuddet faktisk er et forbud, som skal overholdes.

Mærkværdigvis forholder Transportkommissær, Violeta Bulc sig slet ikke til spørgsmålet om det ulovlige i at holde 45-timers hvil i førerhuset – tværtimod.

I brevet til Transportministeren efterspørger hun i stedet alternative faciliteter, til chauffører, der skal afholde deres på den ene side lovpligtige hvil – ulovligt i førerhuset.

Ifølge Transport Tidende slutter hun brevet med en invitation til ”refleksion” over, hvor chaufførerne skal parkere, når de ikke kan bruge de statslige rastepladser til deres weekend-hvil.

– Jeg vil sætte pris på Deres svar på, hvordan disse alternative parkeringspladser er, sammenlignet med de eksisterende faciliteter, og i hvilket omfang de opfylder efterspørgslen, skriver Bulc.

Med andre ord, så mener kommissæren tilsyneladende, at det er den danske stats opgave at sørge for ordentlige faciliteter, så de udenlandske vognmænd kan fortsætte med at bryde loven og lænke deres chauffører til bilerne i ugevis.

– Men det er jo fuldstændig sort snak. Hun ved udmærket, at der lige er faldet en dom, som forbyder 45-timers hvil i vognen. Det forholder hun sig ikke til, det hænger slet ikke sammen, i forhold til EU-domstolens afgørelse, siger Robert Grandt. (brink)