Slavelignende arbejdsvilkår i vækst i Europa

Flere og flere mennesker tvinges til at arbejde under usle forhold i Europa, konstaterer Europarådets eksperter i menneskehandel

Europarådets ekspertgruppe om menneskehandels seneste rapport viser, at udbredelsen af slavelignende arbejdsforhold vokser i Europa. Ifølge en rapport offentliggjort i går er problemet voksende i samtlige 25 lande, som rapporten omhandler.

F.eks. var der i 2015 i Sverige 36 sager, hvor der var mistanke om menneskehandel i forbindelse med udnyttelse af arbejdere. Året efter var det steget til 102 mistænkelige sager. Tendendsen afspejles dog ikke i de danske myndigheders tal, her var f.eks. kun et tilfælde i 2016, hvor danske myndigheder vurderede, at der var tale om tvangsarbejde.

– Vores undersøgelse viser, at flere og flere mennesker tvinges til at arbejde under usle forhold i Europa, siger Siobhán Mullally, som er chef for ekspertgruppen, som forsker i menneskehandel i Europa.

Rapportens undersøgelser viser at menneskehandel med sigte på at udbytte arbejdskraften er blevet den dominerende form for menneskehandel i lande som Belgien, Cypern, Portugal, Georgien, Serbien og Storbritannien.

Men i alle de 25 lande, som ekspertgruppen har undersøgt er der tale om, at menneskehandel med arbejdere har været et voksende problem de seneste år.

De fleste der udnyttes er mænd, selvom både kvinder og børn også rammes. Og de slavelignende forhold forekommer både i de formelle og uformelle sektorer af økonomien.

Problemet er ifølge rapporten størst indenfor landbrug, fiskeindustri, hotel og byggeri. Kvinder udnyttes især i sundhedssektoren og i private hjem. Og det er ikke mindst migrant-arbejdere som er i risikozonen.

Selvom rapporten er entydig i sin konklusion om at problemet er voksende, så er det svært at sige noget om det reelle omfang.

– Ofrene vil ofte ikke stå frem og de er bange for at blive sendt hjem eller for repressalier fra kriminelle smuglere. Tiltale og domme mod de kriminelle er også sjældne, siger Siobhán Mullally.

– Nogle lande har allerede taget vigtige skridt på området, men mange andre skal forbedre deres politik og praksis. De europæiske lande må arbejde tæt sammen med folkelige organisationer, fagforeninger og den private sektor for at gøre op med den afskyelige udnyttelse og misbrug, siger hun. (brink)