Smelter demokratiet

Program for Konference 1/12 2008:

              Sted: TIB afd.9 Kbh. Mølle allé 26, 2500 Valby.

10.00-10.15 :  Velkomst v. Jens Borking (incl.praktiske spm.)

10.15-10.45 :  Kunstneren Bjørn Nørgaard om demokratiets tilstand i Danmark.
            (Når markedet tager over.)

10.45-11.15 :  Debat/spørgsmål.

11.15-11.30 :  Pause m.kaffe

11.30-12.30:  Den danske model i lyset af EF dommene? (Laval Rüffert, Luxembourg m.fl.)
              Næstform. 3F Industri & Service Finn Sørensen.
              Konkrete problemer m. udenlandsk arbejdskraft. Er de med i det faglige demokrati ?
              Bygningsgruppe formand i TIB-Kbh, Palle Bisgaard.
              Om chaufførernes arbejdssituation i forhold til udenlandske kolleger.
                Forbundssekr. i 3F, Klaus Lorenzen.

12.30-13.00:  Spørgsmål og debat.

13.00-13.30:  Frokostbuffet.

13.30-14.00:  Vurdering af Laval-betænkningen i forhold til den danske model.
              Sekretariatsleder i BAT Gunde Odgaard

14.00-14.30:  Privatiseringen af sundhedssektoren. Er det et demokratisk problem?
              Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Hovedstaden Kristina Robins

14.30-14.45:    Pause m. kaffe              

14.45-15.15:  Hvad betyder fagbevægelsen for demokratiet? Og hvordan har
              demokratiet det?
              Klaus Lorenzen 3F og Ole Jensen FOA lægger op til debat .

15.15-15.45:  Hvad betyder EFS’ forslag om en protokol, der sikrer faglige og sociale
              rettigheder forrang?  Er det realistisk at få det med i en kommende traktat?
              Hva’ kan vi gøre ?
              Næstform. 3F Industri & Service Finn Sørensen.

15.45-16.00:  Opsamling og afslutning v. Finn Sørensen og Jens Borking.

Tilmelding senest Onsdag d.26/11. Pris for mad og kaffe m.m. 200,00 kr. /person som betales v. ankomst.

Tilmelding : mail: lailamm@mail.dk eller pr. tlf.: 20962186.

Venligst for FMU
Jens Borking.