Smelter demokratiet – konference

Fagbevægelsen mod Unionen sætter demokratiet på dagsordenen på konference i København 1.12

Hent program som PDF

 • image

 • Hvad har EF-domstolens indskrænkning af konfliktretten og privatiseringen af den offentlige sektor med demokratiets tilstand at gøre. Konference sætter fokus på demokratiets tilstand.

  – Hvorfor laver FMU en konference, med overskriften ‘Smelter demokratiet?’

  – Når retten til at forsvare egne overenskomster trues af EU-domme, bl.a. Laval dommen, så er det ikke bare en af de største trusler mod den kollektive fagbevægelse i nyere tid, så er det også en alvorlig trussel mod en vigtig del af det danske demokrati, ja af demokrati i det hele taget i EU, siger Jens Borking, Fagbevægelsen mod Unionen.

  Kunstneren Bjørn Nørgaard mener, at fundamentalistiske nyliberalister alt for længe har sat dagsordenen i EUs institutioner, samtidig med at de alternative politiske bevægelser har sovet Tornerosesøvn, og nægtet at erkende EU som en realitet.

  På konferencen stiller han pørgsmålet de folkelige demokratiske institutioner kan erobre den globale dagsorden, eller om den deregulerede globale økonomi har sat betingelserne for fremtid.

  Konfliktret og demokrati


  På konferencen vil bl.a. bygningsgruppeformanden for TIB København, Palle Bisgaard diskuterer EU-dommenes konsekvenser for fagbevægelsen.
  Næstformanden for de sygeplejerskerne i Hovedstaden, Kristina Robins lægger op til debat om konsekvenserne af privatiseringsbølgen i sundhedsvæsenet.

  – Når flere og flere offentlige omsorgsopgaver privatiseres, sundhedsvæsnet f.eks., i øvrigt sammen med mange andre offentlige opgaver, el, jernbaner, post osv, så er det vigtigt at se på, hvilken betydning det får for det, der skulle være et levende demokrati. Man kan jo f.eks. ikke skifte en bestyrelse ud i et privat firma ved et valg, hvis man som borger er utilfreds med firmaets måde at løse opgaverne på, siger Jens Borking.

  – De spørgsmål synes vi, at det er afgørende at få en diskussion af, hvis vi ikke blot stiltiende skal se på at både fagbevægelse og demokratiet skal smelte. En indskrænkning af demokratiske rettigheder rammer først og fremmest almindelige mennesker. Vi håber konferencen kan være med til at fremme debatten om alternativer til markedsgørelsen af vores samfund, siger han. (brink)