Social dumpings mange ansigter: Vikarer til landbruget spist af med symbolsk løn

Den gik ikke: Landsskatteretten afviser ”lønpakke-finte” med to euro i timen og resten som rejsegodtgørelse

Selvom arbejdsgiveren i vikarbureau henviste til mindstelønninger i andre EU-lande som forklaring på en timeløn på to euro (mindre end 15 kr.), så afviste Landsskatteretten hans klage over Skats afgørelse.

Det danske vikarbureau hænger derfor stadig på en efterregning fra Skat på omkring en halv million kr., som de har udbetalt skattefrit som rejsegodtgørelse til østeuropæiske arbejdere, som vikarbureauet har sendt i staldene og markerne hos danske landmænd.

De Østeuropæiske vikarer fik en løn på under 15 kroner i timen. Men oveni fik de udbetalt op til det dobbelte i skattefri rejsegodtgørelse. Men det er en ulovlig lønomlægning, slår Landsskatteretten fast.

Vikarbureauet er et dansk anpartsselskab, og det fremgår af Landsskatterettens dom, at det udlejede arbejdskraft til ufaglært arbejde i landbruget, blandt andet malkning og svinepasning.  De ansatte havde skrevet under på en kontrakt, som betød, at de fik to euro i timen for deres arbejde, suppleret med en skattefri rejsegodtgørelse på mellem 3 og 4 euro i timen.

Den kontraktmæssige løn var på to euro i timen, svarende til under 15 kroner. Indehaveren af bureauet har i skattesagen henvist til, at det svarer til laveste mindsteløn i deres hjemland, så det svarede til, hvad de kunne tjene hjemme.

Men det argument holdt ikke i Landsskatteretten, som slår fast at ”det forhold, at den fastsatte timeløn svarer til mindstelønnen i medarbejdernes hjemlande, kan ikke føre til et andet resultat (i skattesgaen red.)”, står der i dommen.

Landsskatteretten slår fast, at lønnen skal udgøre mere end “et ubetydeligt beløb,” før der kan udbetales skattefrie godtgørelser. Ellers er der tale om en ulovlig lønomlægning.

Landsskatteretten mener, at de to euro er en løn af “symbolsk karakter”. Når firmaet samtidig vælger at udbetale skattefri godtgørelse, er der sket ulovlig lønomlægning, konkluderer dommerne. Derfor skal rejsegodtgørelsen beskattes som A-indkomst, en regning anpartsselskabet nu hænger på.

Sagen går fire år tilbage, men først nu afklares det altså, at løndumping via rejsegodtgørelse og en symbolsk løn ikke holder skattemæssigt.

Påberåbte sig EU’s fri bevægelighed

Vikarbureauet henviser i sin klage også til EU’s regler for det indre marked. Skats afgørelse er ”en restriktion af den frie bevægelighed af arbejdskraft,” skriver repræsentanten for firmaet i sit forsvar konstruktionen.

Vikarbureauets advokat har dykket ned i flere domme fra EU-domstolen, for at finde argumentet for sin klient. Det fremgår at EU-domstolen på den ene side anerkender, at ”hensynet til bekæmpelse af skatteunddragelse og hensynet til en effektiv skattekontrol kan påberåbes med henblik på at begrunde hindringer i de grundlæggende friheder, der er sikret ved traktaten… Men den har også understreget, at en generel formodning for skatteunddragelse eller skattesvig ikke kan tjene som tilstrækkelig begrundelse for en skattemæssig foranstaltning, som er strid med formålene med traktaten.

Men heller ikke det argument bider på Landsskatteretten:

– Det af repræsentanten anførte vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed kan ligeledes ikke føre til et andet resultat (end det Skat er nået frem til red.), hedder det i dommen.

Det fremgår af sagen at ingen af de østeuropæiske vikarer var omfattet af en overenskomst, ligesom ingen af ”aftagerne af arbejdskraften”, som det formuleres, er med i en arbejdsgiveroverenskomst.

Derfor har naturligvis heller ikke været tale om en forhandling, da vikarerne blev ansat:

”Alle de omhandlede lønpakker er endegyldigt aftalt ved indgåelsen af ansættelseskontrakten. Der er ikke tale om en forhandling, men om at medarbejderen bliver tilbudt en lønpakke, som denne så accepterer. I ingen af de omhandlede tilfælde er lønpakken efterfølgende blevet modificeret,” konstateret Landsskatteretten.

Sagen ved Landsskatteretten beretter ikke om, hvordan de østeuropæiske vikarer har kunnet klare sig i Danmark med en bruttoløn på omkring 2400 kr. om måneden plus en skattefri godtgørelse på under 5000 kr. om måneden. (brink)