Social dumping bliver valgtema i Sverige

Efter den borgerlige regerings Laval-lov er vedtaget bliver den valtema i efterårets rigsdagsvalg, siger Byggnads formand, Hans Tilly

– Det havde været bedst uden Laval-loven, men det er fint at lavalspørgsmålet nu bliver et valgtema. Det tydeliggør alternativerne i svensk politik. For Byggnads er det uacceptabelt, at en regering, som siger den forsvarer den svenske model, gennemfører denne politik. Ikke engang EU-domstolen forlanger, at svensk lov skal begrænse fagbevægelsens ret til at indgå aftaler, siger Hans Tilly.

Oppositionen forsøgte til det sidste at forhindre at loven blev vedtaget, og den har lovet at lave loven om, hvis den vinder valget til efteråret. (Se: Svensk Laval-lov vedtaget )
– Nu har rigsdagen drevet den borgerlige lov igennem, tilbage står at få den skrevet om. Det har Socialdemokraterne lovet, hvis de vinder valget. Dermed et spørgsmålet blevet et valgkamptema, siger Hans Tilly.

De svenske fagforeninger raser over den netop vedtagne Laval-lov, som de mener går langt videre end EU-domstolens afgørelse i Lavalsagen tilsiger. Den nye lov, som træder i kraft om tre uger, gør i praksis op med en lov fra 90’erne (Lex Britannia ), som giver fagbevægelsen ret til konflikte mod udenlandske virksomheder i landet, uanset om de har overenskomster i hjemlandet. Laval-loven har et kæmpehul, mener svensk fagbevægelse, fordi et gæstende firma bare kan henvise til, at den har en aftale i hjemlandet, som er på niveau med mindstelønninger i den svenske byggebranche.

Advarsler overhørt

Byggnads har i årevis råbt op og advaret om, at en tilpasning til EU-domstolens afgørelse får store konsekvenser for både svenske og udenlandske lønmodtagere og den svenske model. Den borgerlige regering hart overhørt advarslerne og lavet en lov, som fører til lavere og dumpede lønninger, mener Byggnads. Der er ingen krav om ligebehandling af svenske og udenlandske arbejdere, f.eks. behøver arbejdsgiverne ikke tegne en ulykkesforsikring for udenlandske arbejdere, påpeger forbundet.

Det er alvorligt nok, at konsekvensen af EU-domstolens afgørelse er, at den begrænser de krav, som fagbevægelsen skal stille udenlandske firmaer overfor til et minimum. Sådan som det er sket i den danske Laval-lov, som opererer med de såkaldte b-overenskomster. Byggefagene i København har netop belsuttet helt at droppe b-overenskomsterne, når de forhandler overenskomster med udenlanske firmaer. (Se: Byggefag skrotter b-overenskomster)

Men den svenske lov går et skridt videre og åbner en ladeport for omgåelse mener Byggnads:

-EU-domstolens lavaldom begrænsede de vilkår fagbevægelsen kan kræve for de udenlandske arbejdere. Med Lavalloven går regeringen et skridt videre, den svækker mulighederne for at indgå aftaler med udenlandske virksomheder. Hvis et udenlandsk firma kan fremvise en overenskomst fra hjemlandet, så er det den der gælder. Fagbevægelsen tvinges til at acceptere udenlandske overenskomster,  siger Hans Tilly. (brink)