Social dumping et globalt problem

Det internationale bygningsarbejderforbund, UITBB sætter fokus på social dumping som globalt problem, og kræver samtidig en social protokol i EU

På det internationale bygningsarbejderforbunds, UITBB’s møde i Tokyo i december var den ene af mødedagene sat af til at diskutere social dumping og misbruget af migrantarbejdere. Problemet er voksende og det er globalt, det rammer millioner verden over, som tvinges til at forlade deres land i søgen efter et job, konstaterer UITBB. Krisen har forværret migrantarbejdernes vilkår og ofte er de de første, der bliver ramt of sendt hjem uden løn.

I en resolution fra mødet fordømmer det internationale forbund de arbejdsgivere, som nægter migrantarbejderne overenskomstmæssige vilkår, og misbruger udenlandsk arbejdskraft til at undergrave overenskomstsystemerne. Misbruget skaber konkurrence blandt arbejderne og fremprovokerer racisme og fremmedhad, advarer UITBB.

Samtidig kritiseres de regeringer verden over, som passivt ser til uden at tage ansvar og sikrer migrantsarbejdernes legitime rettigheder.

Stop EU’s hjemsendelsesdirektiv

UITBB forlanger at EU fjerner det nyligt vedtagne hjemsendelsesdirektiv, som tillader medlemslandene at tilbageholde illegale arbejdere i op til 18 måneder og forbyde dem adgang til EU i op til fem år.

Samtidig bakker bygningsarbejderforbundet op om den Europæiske Faglige Sammenslutnings (EFS) krav om en social protokol, som skal skrives ind i EU-traktaten. Den sociale protokol skal en gang for alle stille faglige rettigheder over det indre markeds friheder.

– Strategien er at få uddybet samarbejdet mellem fagbevægelsen og arbejderpartierne både nationalt og internationalt. Beslutningen ligger på linje med EFS’s krav om en social protokol, – En social protokol skal slå fast, at det til enhver tid er de nationale standarder for løn- og arbejdsforhold, som står over de fire friheder i EU’s indre marked. Med en sådan klausul er det muligt for fagbevægelsen i de enkelte EU-lande at fastholde sine interesser over for udenlandske firmaer, siger formanden for TIB København, Anders Olesen, som deltog i mødet i Tokyo.

– At få kæmpet en social klausul igennem er altafgørende for en god social udvikling i Europa. Det er ikke nogen nem kamp det er en systemkamp – det er en kamp for at ændre hele EU’s grundlag. Skal kampen vindes, kræver det, at alle fagforeninger og hele den politiske venstrefløjs samlede koordinerede indsats, siger han.

– Problemet er verdensomspændende. Det er et globalt problem, fordi der altid er et naboland, som har dårligere vilkår. Det er et problem som vi internationalt må gå direkte i haserne på. Det er en stor politisk kamp som venter os, siger Anders Olesen. (brink)