Social dumping: Masser at rive i for myndighederne

Den første landsdækkende aktion fra Arbejdstilsynet, SKAT og politiet bekræftede fagbevægelsens påstand om, at der er også er brug for en offensiv indsats fra myndighederne. – Nu mangler vi bare at arbejdsgiverne fatter det, siger fagforeningsformand

Gårdagens højtprofilerede fællesakion mod social dumping med hjelmklædte ministre i front viste, at der er god grund til at regeringen og Enhedslisten har øremærket 60 mio. kr. til indsats mod social dumping.

Aktionen var den første konkrete udmøntning af aftalen.
– Dagens aktion bekræfter os i, at der har været behov for en styrket indsats mod social dumping, konkluderer centerchef og aktionsleder i Arbejdstilsynet Jan Møller Mikkelsen.

– For både Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har haft masser at rive i under dagens aktion, og det viser, at der er en del udenlandske virksomheder og medarbejdere i Danmark, der ikke lever op til de danske regler, siger han.

Under dagens aktion kontrollerede Arbejdstilsynet i alt 110 byggepladser og gartnerier over hele landet. Det førte til, at 23 udenlandske virksomheder nu formentligt kan se frem til en bøde for manglende eller mangelfuld tilmelding til RUT-registret. Samtidigt måtte Arbejdstilsynet i 24 tilfælde reagere overfor alvorlige sikkerhedsproblemer på virksomhederne.

Mens Arbejdstilsynet tjekkede RUT-registrering og arbejdsmiljø, var SKAT’s fokus på bl.a. moms- og skatteforhold. Her har man besøgt ca. 90 byggepladser og gartnerier og fået i alt 55 sager med hjem, der nu skal undersøges nærmere. Sagerne handler især om virksomhederne er reelle eller ej, og om de betaler den skat, de skal.

– Aktionen har bekræftet det billede, vi har af, at for mange udenlandske virksomheder har svært ved at overholde de danske regler. Derfor er det godt, at aktionen i dag bare var den første i en række af både landsdækkende og lokale aktioner, vi kommer til at gennemføre i år og næste år. Mellem aktionerne gennemfører vi opsøgende arbejde, hvor vi tager ud og tjekker de steder, hvor der er mistanke om urent trav, så på den måde får vi nu ordentligt fat om problemerne, forklarer produktionsdirektør i SKAT Steffen Normann Hansen.

Endelig

Formanden for Bygge- Jord og Miljøarbejders fagforening i København, Henrik Lippert er glad for, at myndighederne nu reagerer.
– Det er fint, at aktionen har fundet sted. Resultatet bekræfter jo, at det vi har sagt i årevis er rigtigt. Vi har længe presset på for at få myndighederne på banen. Det er helt nødvendigt for at beskytte
velfærdssamfundet og for at forhindre, at vi ender med at have et arbejdsmarked som er delt op i et A og B hold, siger han.

Henrik Lippert hæfter sig ved det store antal udenlandske virksomheder, som enten ikke var tilmeldt RUT-registret eller havde givet mangelfulde oplysninger.
– Det er voldsomt antal. Samtidig er det mange sager skattevæsenet har med hjem, hvor det er et spørgsmål om de har betalt skat. Endelig siger skat jo, at der er mange sager, hvor de skal se på, om der er tale om reelle virksomheder, eller det er de arme- og ben-firmaer, vi tit ser, siger han.
Han håber, at indsatsen fortsætter.

– Det er ikke nok med aktioner et par gange om året. Der er brug for en systematisk indsats, byggepladser har det med at forsvinde, og man flytter til en ny plads. Så hvis man ikke følger op konstant forsvinder effekten, siger Henrik Lippert.

Begrædelige arbejdsgivere

– Vi har hele tiden været klar over, at en kamp for overenskomster ikke var nok til at stoppe den svindel og udbytning af vores udenlandske kolleger, som foregår. Det kræver at alle parter er i offensiven. Derfor er det godt myndighederne nu er på banen og at fagbevægelsen endelig har fået nogen at spille sammen med i kampen mod social dumping, siger Henrik Lippert.

Han ærgrer sig over, at fagbevægelsens krav om kædeansvar igen blev afvist ved de netop overståede overenskomstforhandlinger.
– Det er begrædeligt, at vi ikke har ordnet sagen på vores side af hegnet. Det lykkedes ikke at ved overenskomstforhandlingerne at få arbejdsgiverne til at forstå problemet. Det er ærgerligt, og tåbeligt at arbejdsgiverne. Men vi har ikke tænkt os at vente passivt i de næste to år, siger Henrik Lippert.

Fredag mødes byggegruppen i 3F for at diskutere, hvordan fagbevægelsen kan forstærke kampen mod social dumping – nu i samspil myndighederne. (brink)