Den europæiske fagbevægelsen mener, at Kommissionens afvisning af aftalen mellem arbejdsmarkedets parter er det samme som at bryde den "sociale søjle" ned, inden den er færdigbygget

Søjlen af brudte løfter

Mens den Europæiske Faglige Sammenslutning fejrede den ”sociale søjle” med kage til Kommissionsformand Juncker, kalder de offentlig ansatte den for søjlen af brudte løfter

Det er et år siden, at EU ved et ”socialt” topmøde i Gøteborg underskrev EU’s sociale søjle, med 20 principper for et mere socialt Europa.

Fødselsdagen fik den europæiske fagbevægelse til at lave en Støjberg, og fejrede det med uddeling af kage til kommissionsformand Juncker m.fl. Ifølge EFS, generalsekretær har søjlen allerede ”gjort store fremskridt, selvom der er meget at gøre endnu.”

De offentlig ansattes europæiske sammenslutning, EPSU er noget mere forbeholden. Ifølge EPSU er søjlen nærmest blevet en søjle af brudte løfter. Og dets første år har været præget af skuffelser og langsommelighed.

EPSU minder i sin fødselsdagstale om baggrunden for, at Juncker tilbage i 2015 kom på ideen om et mere retfærdigt EU med mere social dialog og fremskridt.

– Forslaget om en social søjle kom efter flere års koordineret nedskæringspolitik, især men ikke kun i eurolandene. EU-kommissionen, ministerrådet og EU-parlamentet forstod, at der måtte gøres noget. Fagforeninger og sociale bevægelser havde længe og vedvarende protesteret mod lønnedskæringer og angreb på retten til at forhandle kollektive overenskomster, lavere pensioner og manglen på investeringer i velfærden, som var en konsekvens af nedskæringspolitikken, skriver EPSU.

Kommissionen blokerer

EPSU er specielt rasende på Kommissionen fordi den har blokeret for, at et såkaldt forhandlet direktiv bliver behandlet og vedtaget af EU, sådan som traktaten giver mulighed for.

Forslaget til direktiv blev forhandlet færdigt i 2015 mellem de offentlige arbejdsgivere og de ansatte i medlemslandenes centraladministrationer. Det handler om de statsansattes ret til at blive orienteret og hørt i forbindelse med omstruktureringer. Og selvom der er langt mellem at parterne på EU-plan præsenterer sådanne forhandlede direktiver, så har det været normen, at de blev ”ophøjet” til EU-direktiv. Men Kommissionen nægter stadig på tredje år, at sende aftalen mellem parterne videre til vedtagelse i ministerrådet. Samme skæbne er overgået en aftale på firsørområdet om frisørernes arbejdsmiljø.

EPSU har bragt sagen til EU-domstolen, fordi fagforbundet mener, at afvisningen er et brud på EU-traktaten.

EPSU peger også på, at det første år med søjlen også bød på et forslag fra Transportkommissæren om at fratage de europæiske flyveledere strejkeretten.

– Efter et år har fremskridtene for den sociale søjle været langsomme og fuld af skuffelser. At bygge et Europa for arbejderne vil kræve reelle og grundlæggende forandringer. Valget til EU-parlamentet i maj 2019 åbner muligheder for at bygge op til en sådan forandring, skriver EPSU. (brink)