Stadig ingen gode udsigter for Grækenland

Trods regeringens ”skønmaleri” er det et anderledes grimt billede græsk LO tegner af landets situation

Græsk LO’s institut, INE tegner et dystert billede af græsk økonomis ”virkelige” tilstand. Landsorganisationens vurdering står i kontrast til Syriza-regeringens optimistiske fortælling om en økonomi i langsom bedring.

– Kendsgerningerne og dataene understøtter ikke påstandene om en stabil og bæredygtig udvikling af økonomien, siger den videnskabelige direktør for INI, som sætter spørgsmålstegn ved regeringens forventninger om en vækst i græsk økonomi på 2,8 procent næste år.

– De svage tegn på forbedrede tal betyder ikke en ændring i det økonomiske klima, sagde han ifølge keeptalkinggreece.com.

Formanden for græsk LO’s private sektor, GSEE G. Panagopoulos understregede ved præsentationen af rapporten, at økonomien er på det laveste niveau siden 2013, og at der er ikke er nogen beviser der støtter ”talen om en dynamisk forbedring.”
– Politikken med intern devaluering kan ikke skabe betingelserne forbedringer, og det primære overskud (på statsbudgettet red.) er hverken realistisk eller bæredygtigt, sagde Panagopoulos.

Blandt hovedkonklusionerne i rapporten kan man læse:

At den græske økonomi står ved et vendepunkt, for anden gang siden 2014 forsøger man at finde en vej ud af den skrøbelige stabilisering på et lavt niveua, som er sket efter den store recession i 2010-13. Men ifølge LO-økonomerne er der ingen makroøkonomiske eller produktive forandringer i sigte, som kan skabe betingelserne for en udvikling mod en dynamisk og holdbar genopretning.

Investeringerne i den private sektor har ”stabiliseret” sig på et niveau, som er 63 procent lavere end i starten af 2008. Hvis tager udgangspunkt i væksten i investeringer i 2016, så vil den græske økonomi nå op på 2008-niveauet af investeringer engang i 2033, påpeger økonomerne.

Også grækernes forbrug er blevet ”stabiliseret,” vel at mærke på et niveau som er 24 procent lavere end i 2008. Men det niveau vil ikke være holdbart lyset af de nedskæringer som er på vej, hvis ikke økonomien får nogle chok i beskæftigelse og indkomst, konstaterer rapporten.

Usikre lavtlønsjob

Antallet af såkaldt underbeskæftigede er tredoblet siden starten af krisen, så det nu omfatter mere end en kvart million arbejdere. Den store stigning i antallet af usikre jobs påvirker løndannelsen, fastslår rapporten. Gennemsnitslønnen for deltidsansatte var sidste år 397, 67 euros. Den udvikling har alvorlige konsekvenser for den græske makroøkonomi, fordi den i virkeligheden fungerer som en skjult nedskæringsmekanisme, hedder det.

Ifølge de officielle tal så tjente godt en tredjedel af de fuldtids ansatte arbejdere og 42 procent af de deltidsansatte mindre end den officielle mindsteløn.

– Den kendsgerning at et voksende antal arbejdere bevæger sig omkring eller under fattigdomsgrænsen viser, hvor skrøbelig situationen er for det græske samfund, konkluderer rapporten.

Arbejdsløsheden i Grækenland var i juni 2017 på 21,2 procent, den er faldet lidt over sommeren.

– Men det skyldes først og fremmest job i turist- og landbrugssektoren. Mange jobs er jobtilbud finansieret af staten eller EU, som har den effekt, at arbejdsløse har et job i højst otte måneder og en løn, der svarer til den lovfæstede mindsteløn. Efter jobtilbuddet bliver de sendt tilbage til arbejdsløshed håbløshed, skriver keeptalkinggreece. (brink)

Kilde keeptalkinggreece.com