Stem nej

Fagbevægelsen Mod Unionen opfordrer til at stemme nej til afskaffelse af retsforbeholdet – Vi bliver aldrig spurgt igen.

Uanset al snak om ”tilvalgsordning”, så handler folkeafstemningen om at bevare eller afskaffe det danske retsforbehold. Med et ja kan et folketingsflertal overføre mere magt til EU.

Hele spørgsmålet om retsforbeholdets betydning for arbejdsmarkedet er desværre gledet ud af debatten. Der er dårlige erfaringer med EU-kommissionens og EU-domstolens ageren i arbejdsmarkedsspørgsmål, men også eksempler på, at retsforbeholdet har kunnet holde EU’s indflydelse fra døren.

Retsforbeholdet sikrer EU-fri zoner for fagretslige spørgsmål, som holder dele af det fagretslige system fri af EU-retten. Den afgrænsning ryger, hvis forbeholdet fjernes.

Afstemningen handler derfor også om, hvorvidt EU-retten skal få endnu større indflydelse på lønmodtagernes arbejdsvilkår i dagligdagen. Retsforbeholdet sikrer os imod fuld indflydelse fra EU-domstolens side.

Derfor opfordrer Fagbevægelsen mod Unionen til at stemme nej. Vi bliver aldrig spurgt igen.