Stilladsarbejdere i første maj blokade

Konflikten på Amagerværkets nye kraftværksblok blusser op igen, stilladsarbejderne kræver firma væk fra pladsen

Første maj blokerede stilladsarbejdere porten til byggeriet af BIO4, den nye kraftværksblok på Amagerværket. De fik følgeskab af en større flok bygningsarbejdere, der kom direkte fra 1. maj morgenarrangement i deres fagforening 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Blokaden kommer mindre end 14 dage siden stilladsarbejderne blokerede byggepladsen i tre dage, fordi der arbejdede stilladsarbejdere uden den nødvendige uddannelse på pladsen. Samtidig mener stilladsarbejderne, at de udenlandske stilladsarbejdere bliver underbetalt. De får ifølge stilladsklubben en timeløn på 135 kroner i timen, ligesom de hverken får overtidsbetaling, feriepenge eller tillæg for arbejde på søndage eller helligdage.

– Og nu har vi så lige fået at vide, at K2 Leseni (den underentreprenør der har arbejdet red.)  heller ikke indbetaler pension til sine folk, og ikke har gjort det siden januar. Det er noget forbandet svineri, og endnu et eksempel på den sociale dumping, der foregår på byggeriet, siger Thomas Strømsholt på vegne af de københavnske stilladsarbejdere til Arbejderen.

– Ved den forrige aktion erfarer vi, at K2 siden nytår har mandet op fra 26 til 45 ansatte, og at blot ni ud af folkene har de rette kompetencer. Det fandt vi en løsning på. Nu bliver situationen ekstra alvorlig, fordi firmaet er holdt op med at indbetale pension i samme periode, hvor der er taget ekstra folk ind, siger John Ekebjærg-Jakobsen, formand for den københavnske stilladsklub.

Stilladsarbejderne har tænkt sig at fortsætte blokaden:
– Enten skal K2 forlade pladsen, eller de skal dokumentere, at de betaler pengene og overholder overenskomsten i fuldt omfang, før vi opløser blokaden, siger Thomas Strømsholt til Arbejderen.(brink)