Stop luftens pirater

– Kan vi sætte sikkerheden for de 800 millioner passagerer, som årligt flyver i Europa på spil, af hensyn til konkurrencen? Kan Europa håndtere situationen eller skal piraterne også vinde det slag?

Så dramatisk beskrev Vegard Einan, næstformanden i den det norske fagforbund Parat situationen i luftfartsindustrien.  Han var blandt oplægsholderne på en høring som den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe i EU-parlamentet (GUE) holdt torsdag i Bruxelles.

Høringen var organiseret af Folkebevægelsens mod EU’s medlem af Parlamentet, Rina Ronja Kari, som i parlamentet er tilknyttet GUE.

Det norske forbund organiserer alle grupper, som arbejder i luftfartindustrien og har haft flere heftige konflikter med bl.a. Ryanair gennem årene.
– Der er sket store forandringer de sidste 20 år i luftfarten. Mange af dem har været til fordel for kunderne og nogle flyselskaber. Men ikke alle forandringer har været til det bedre for dem, som har ansvaret for sikkerheden, nemlig besætningen på flyene, sagde Vegard Einan.

Han advarede mod en gentagelse af udflagningen af skibsfarten, sådan som det skete i 1980’erne.
– Europa så på, da rederne udflagede deres flåder. Det handlede først og fremmest om konkurrence i en global branche, og om at rederne kunne undgå skat. Vi skal forhindre, at den europæiske luftfartsindustri ender på ”bekvemmelighedsflag”, sagde Vegard Einan.

Frit valg for arbejdsgiverne

Selv om EU-traktaten taler om lige handling af arbejdere, så er der et enormt hul i lovgivningen, som giver lavprisselskaberne frit spil, mente han.

Flyselskaberne kan ansætte folk på de betingelser som gælder i selskabets hjemland, uanset om de er baseret og arbejder med udgangspunkt i et tredje land. Det kan de gøre ved at udnytter det indre markeds regler, som giver flyselskaber ret til at flyve overalt i EU.

– Der er et marked for luffart, men 28 forskellige nationale regler for arbejdsmarkedet. Operatørerne kan vælge de regler der passer dem bedst, sagde Vegard Einan.
Det har blandt andet ført til en voksende brug af midlertidig ansatte og ”selvstændige” piloter.

– Piloter i lavprisselskaber bliver tvunget til at blive ”selvstændige,” hvor de arbejder på kontrakter med vilkår som tvinger dem til at vælge mellem sikkerhed, punktlighed, omkostninger for selskabet og personlige interesser, når de arbejder. Det stemmer ikke med EU-reglerne, hvor piloten er personlig ansvarlig for den endelige beslutning om, hvorvidt et fly skal lette eller aflyse, sagde han.

– Når en pilot kun får løn for pr. time i luften og hver aflyst fly – uanset årsag – skærer i hendes løn og øger hendes omkostninger, så sker beslutningen ikke alene baseret på et rent professionelt skøn alene, sagde Vegard Einan.

Luftens løsarbejdere

De hurtigst voksende flyselskaber ansætter ikke folk i faste stillinger. I stedet ansætter de via vikarbureauer på korttidskontrakter med meget lav jobsikkerhed.

– Bureauet eller i realiteten flyselskabet kan frit vælge hvilket land, kontrakten skal indgås i. I de mest profitable selskaber betaler piloter og kabinepersonalet selv det obligatoriske firmakursus, inden de starter. Nogle kræver mere 3000 euros for et kursus, som kun gælder i firmaet selv. Modellen har ført til at kurserne er en indkomstkilde i sig selv for selskaberne, sagde han.

– Hvis man sagde det til et olieselskab eller IT-firma, vil de grine – eller græde. Det er ikke desto mindre realiteten i europæisk luffart i dag, nogle selskaber laver store profitter på baggrund af den voksende arbejdsløshed i nogle EU-lande. Selskaberne har en interesse i så stor udskiftning som muligt. Nye medarbejdere betyder nye kurser og mere profit. De har også en klar interesse i minimere lovgivning og faglig indflydelse, for målet er at holde gang i udskiftningerne af personalet, sagde Vegard Einan.

– Det er ikke en ansvarlig måde at drive virksomhed på. Det er uholdbart, umenneskeligt og til fare for sikkerheden for de millioner af europæiske passagerer. Udviklingen kan ikke fortsætte, og det er ikke en udvikling europæiske politikere burde acceptere, sagde han.

– Både EU og fagbevægelsen har brug for værktøjer til at sikre de europæiske arbejderes rettigheder og interesser. Der er brug for at EU-parlamentet agerer og sikre en fair balance mellem dem der ejer og dem der driver den europæiske luftfartsindustri, sagde Vegard Einan.

Sortlist piraterne

Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU opfordrede på høringen til at sortliste flyselskaber, der bruger social dumping.

– Ansatte i hele luftfartsindustrien rundt om i Europa presses i øjeblikket af lavprisflyselskaberne. Disse selskabers forretningsmodel har voldsom betydning for ansattes finansielle og sociale sikkerhed. Det medfører social dumping, og det må og skal der sættes en stopper for, sagde hun.

– EU-kommissionen har en sortliste over flyselskaber, der er for farlige at flyve med i EU. Jeg mener, at denne liste bør udvides og inkludere flyselskaber, som er med til at skabe social dumping på området. Alternativt kunne flyselskaber, der dømmes i denne sag, komme på en sortliste over virksomheder, der snyder. Derefter kan forbrugeren tage stilling til, om de vil flyve med selskaber, der løndumper, sagde Rina Ronja Kari. (brink)