Euroen regeres af et spøgelse

Transparency Internationals EU-afdeling sætter spot på Eurogruppen, som efter finanskrisen har taget beslutninger, som har ramt millioner på brødet

Trodser EU: Græsk mindsteløn hæves

Den græske regering trodser EU og kreditorerne og hæver mindsteløn, men regeringen går kun den halve vej, mener den græske landsorganisation GSEE

Modstand mod ”Bolkesteindirektiv” vokser

En bred koalition af lokale græsrødder, fagforeninger, byråd og borgmester står bag modstand mod direktiv, som giver EU-Kommissionen magt til at stoppe kommunale initiativer

Europavalget: Kæmp ikke den forkerte kamp

Et ”socialt Europa” skal ikke bare være et tomt slagord nu valget til EU-parlamentet nærmer, det må have substans, mener vicegeneralsekretær i den Europæiske Faglige Sammenslutning, Peter Scherrer