Svensk LO forstærker krav om social protokol

Hvis EU ikke får en bindende social protokol vil svensk LO kræve en bindende undtagelse i EU for den svenske model for kollektive aftaler

Svensk LO har på sin kongres i sidste uge skærpet tonen overfor EU når det gælder social dumping. Kongressen vedtog at kræve en juridisk bindende social protokol tilføjet til EU’s traktat. Men hvis det ikke viser sig muligt, at få en social protokol, så må LO i stedet kræve en bindende undtagelse for den kollektive aftalemodel på det svenske arbejdsmarked.

Kongressen besluttede at kræve, at de kollektive overenskomster skal gælde alle på det svenske arbejdsmarked.
– Alle lønmodtagere uanset, hvor de kommer fra, skal behandles lige. Parternes frihed til selvstændigt at regulere løn- og arbejdsforhold skal respekteres, hedder det i kongresbeslutningen.

Udtalelsen gentager, at EU domstolens domme har skabt ubalance i forholdet mellem den fri bevægelighed og de faglige rettigheder.
Der er yderligere blevet skærpet under krisen, mener svensk LO:

– Krisepolitikken har haft alvorlige konsekvenser for de faglige- og frihedsrettighederne. Angreb på forenings- og forhandlingsretten i de kriseramte lande er et angreb på vores alle sammens rettigheder. Der er med stor bekymring vi ser, hvordan kollektive aftaler, jobsikkerhed og velfærdssystemer brydes ned, hedder det.

Formodentlig med henvisning til, at EU’s sparekrav har betydet krænkelse af de grundlæggende faglige rettigheder i en række lande, som Grækenland, Spanien og Italien

Den svenske landsorganisation kræver at EU respekterer de grundlæggende faglige rettigheder i bekæmpelsen af krisen.

Derfor skal en social protokol, som også foreslået af den europæiske fagbevægelse, sikre at de faglige rettigheder og retten til at konflikte for overenskomster skal stå over det indre markeds friheder.

Derfor udtrykker kongressen også solidaritet med ”vore europæiske kammeraters kamp for grundliæggende faglige- og frihedsrettigheder.
– Beskyttelse af den fri forenings- og forhandlingsret, inklusiv retten til at tage kampskridt, må styrkes i EU, lyder det fra svensk LO’s kongres.

Den afgående formand for svensk LO, Wanja Lundby-Wedin foreslog i sin tale, at LO og de svenske socialdemokrater sammen sætter en udredning i gang om, hvordan EU kan få vedtaget den sociale protokol. (brink)