Svensk regering vil lovfæste kædeansvar

Den svenske regering vil lovfæste kædeansvar i bygge- og anlægsbranchen. En stor sejr for byggearbejderforbundet, mener Byggnads formand

Tirsdag fremlagde den svenske regering et lovforslag, som pålægger hovedentreprenører i bygge- og anlægsbranchen det endelige ansvar for, at bygningsarbejdere ansat af underentreprenører får deres løn.

Som i Danmark oplever bygningsarbejdere i Sverige, at der kan være lange kæder af underentreprenører i spil på byggepladserne. Og jo længere nede i kæden folk er ansat, jo større risiko for, at lønnen enten er forkert eller aldrig lander på lønkontoen.

Med et lovfæstet kædeansvar, forsøger den socialdemokratiske regering, at gøre op med det fusk og den sociale dumping, som i mange tilfælde er resultatet af de lange kæder.

– Hvis en arbejder får forkert løn – eller ingen løn overhovedet – kan det være svært at komme efter arbejdsgiveren og kræve lønnen udbetalt. I en del tilfælde er arbejdsgiveren forsvundet, skriver Arbetet.se.
Lovforslaget indebærer, ifølge avisen, at en ansat, som ikke får løn, kan kræve pengene fra det firma, som har entreret med hans arbejdsgiver. Hvis der ikke er noget at hente der, kan han eller hans fagforening i sidste ende rejse kravet over for hovedentreprenøren.

– Ansatte skal altid have deres løn. Også selvom arbejdsgiveren er forsvundet – eller aldrig har eksisteret i virkeligheden, siger den svenske arbejdsminister Ylva Johansson til Arbetet.

– Vi indfører et strengt ansvar. De virksomheder som tvinges til at lægge penge ud for underentreprenører, som ikke opfører sig ordentligt, kan bagefter lægge sag an. Men den enkelte beskyttes, siger hun.

Lovforslaget indebærer også at arbejdstagerne har ret til at vide, hvordan kæden af underentreprenører ser ud. Virksomheder som ikke vil give de oplysninger risikerer bøder.

Der findes allerede kædeansvar i en række overenskomster. Og de aftaler skal fortsat gælde, fastslår Ylva Johansson.
– Men ved at lovgiv sikrer vi, at alle arbejdstagere beskyttes, også dem som arbejder for firmaer uden overenskomst, siger arbejdsministeren.

Loven kommer til at omfatte alle inden- og udenlandske virksomheder i branchen, og omfatter også firmaer fra andre EU-lande, som udstationerer arbejdere i Sverige.

Regeringen forsøger at få lovforslaget vedtaget, så det kan træde i kraft til august i år.

– Forslaget er en stor sejr for alle Sveriges bygningsarbejdere og et nederlag for Sveriges Bygningsindustri, siger Johan Lindholm, formand bygningsarbejdernes forbund, Byggnads.

Han minder om, at grundlaget for loven blev lagt af forbundet, da det allerede tilbage i 2014 fik et hovedentreprenøransvar lagt ind i overenskomsten. (brink)