Svenske fagbosser peger på social protokol

De tre faglige landsorganisationer i Sverige går sammen om et bud på EU’s fremtid

De svenske landsorganisationer LO, TCO og Saco har lavet et fælles dokument, hvor de byder ind på fremtidens EU.

Den svenske fagbevægelses top er positiv overfor EU-samarbejdet, men det skal ændres, hvis den folkelige opbakning ikke skal forsvinde, mener de.

– Vores bidrag til en fremtidsdiskussion er klart: Gode sociale vilkår, partsmedviken og faglige rettigheder er nøglen til holdbar vækst og beskæftigelse, og øget tiltro til EU-samarbejdet, skrev Karl-Petter Thorwaldsson LO, Eva Nordmark TCO og Göran Arrius Saco i et debatindlæg på europaportalen i sidste måned.

De faglige ledere giver deres indspark på baggrund af Junckers tale om ”Unionens tilstand” og den standende diskussion om en social søjle i EU.

Og udfordringerne er store, mener de.
– Genopretningen efter den økonomiske krise har været langsom og ulige. Populistiske, protektionistiske og fremmedfjendske kræfter er blevet stærkere. I dag har EU svært ved at håndtere visse fælles problemer og levere resultater, det risikerer at underminere tilliden til Unionen. EU-samarbejdet må forandres, skriver de.

De mener, at EU kan være en positiv kraft for forandring og udvikling og en garant for grundlæggende værdier.

De svenske landsorganisationer peger på en række områder som er vitale for fagbevægelsen: En social protokol, en retfærdig globalisering, den økonomiske og monetære union, ØMU’en skal ”færdigbygges” med et dybere samarbejde i eurolandene og endelig vil de bevare EU’s nuværende budget, også når Storbritannien har forladt EU.

Social protokol

De tre faglige ledere anerkender at den frie bevægelighed er en bærende del af EU-samarbejdet, og at det ”bidrager til job og vækst”.

– Unødvendige hindringer på det indre marked bør fjernes. Det må imidlertid ikke ske på en måde som krænder de grundlæggende faglige- og frihedsrettigheder, eller skævvrider konkurrencen til fordel for virksomheder, som konkurrerer med på lave lønninger og dårlige arbejdsvilkår. Derfor må EU-traktaten kompletteres med en social protokol, som garanterer, at faglige rettigheder er overordnet EU’s økonomiske friheder, skriver de.

De afviser også, at der er behov for øget overstatslighed på socialpolitiske område. EU’s rolle skal først og fremmest være at ”opmuntre og fremme medlemsstaternes indsatser gennem finansiering, samordning, benchmarking og opfølgning”. 
Ikke overraskende ønsker de at styrke både den sociale dialog på EU-niveau og de kollektive aftalesystemer nationalt. De støtter fælles minimumsregler, sådan som de kan indføres i dag, men med den tilføjelse, at EU-reglerne skal respektere de nationale modeller for kollektive aftaler, og så skal det være muligt at gennemføre EU-regler via overenskomsterne. Endelig må medlemslandene ikke forhindres i at sikre bedre beskyttelse af arbejdstagerne end EU’s mindsteregler angiver. (brink)