Svenske socialdemokrater skærper tonen overfor EU

De svenske socialdemokrater lover at kæmpe for social protokol i EU, hvis de kommer til magten

Svensk LO har længe været kritisk overfor både EU’s krisepolitik og EU-domstolens indblanding i den svenske fagbevægelses ret til at konflikte for lige vilkår. Nu følger det svenske Socialdemokrati trop.

På sin kongres i sidste uge vedtog partiet en såkaldt ”fremtidskontrakt” med vælgerne, som angiver partiets hovedprioriteter op til næste rigsdagsvalg.

Blandt programpunkterne er et krav om en social protokol, som skal indgå som et tillæg til EU’s traktat. Forslaget om en social protokol, som en gang for alle stiller faglige rettigheder over det indre markeds friheder, blev oprindeligt rejst af den Europæiske Faglige Sammenslutning. Men indtil videre har ingen af EU’s medlemslande fundet anledning til at rejse det på EU-plan.

Det er de svenske socialdemokrater tilsyneladende nu klar til at gøre, hvis de kommer til magten næste gang.
Samtidig vil partiet have udstationeringsdirektiv skærpet, fremgår det af en udtalelse fra kongressen.

Her lover partiet også at annullere den såkaldte Lex Laval, som i dag begrænser fagbevægelsens muligheder for at sikre udstationerede arbejdere lige vilkår, når de arbejder i landet.

Den internationale arbejdsorganisation, ILO har netop vurderet, at den svenske Laval-lov strider mod nogle af ILO’s kernekonventioner og krænker de faglige rettigheder.

Socialdemokraterne er også klar til at indføre et solidarisk entreprenøransvar, som skal være med til at stoppe den underbetaling som foregår i byggebranchen. Også i Sverige kender man systemet med lange kæder af underentrepriser, som ender hos virksomheder, som ikke følger de kollektive overenskomster.

– Det er vigtigt at få sat en stopper for de useriøse virksomheder. Ordnede forhold på arbejdsmarkedet i Sverige og Europa gavner seriøse virksomheder og lønmodtagere og styrker vores konkurrenceevne, hedder fra kongressen.(brink)