Euroen regeres af et spøgelse

Transparency Internationals EU-afdeling sætter spot på Eurogruppen, som efter finanskrisen har taget beslutninger, som har ramt millioner på brødet

Kampagne mod investorbeskyttelse: Rettigheder før profit

Under parolen ”Rettigheder før profit,” går en alliance af 150 europæiske organisationer, fagforeninger og sociale bevægelser, nu til kamp mod de særdomstole, som er en vigtig del af de mange handelsaftaler EU indgår med tredielande.