Trodser EU: Græsk mindsteløn hæves

Den græske regering trodser EU og kreditorerne og hæver mindsteløn, men regeringen går kun den halve vej, mener den græske landsorganisation GSEE

Kampagne mod investorbeskyttelse: Rettigheder før profit

Under parolen ”Rettigheder før profit,” går en alliance af 150 europæiske organisationer, fagforeninger og sociale bevægelser, nu til kamp mod de særdomstole, som er en vigtig del af de mange handelsaftaler EU indgår med tredielande.

Italiensk domstol udfordrer den danske model

En Italiensk domstol afviser, at et italiensk entreprenørfirma skal lægge den de 14 millioner kroner, som den danske Arbejdsret har pålagt den for at underbetale dets ansatte.

Små sejre giver tro på en solidarisk udvej

Den strukturelle vold mod flygtninge og migranter er arbejderbevægelsens mest brændende spørgsmål og kampen for bedre arbejdsmiljø hænger sammen med det, mener Laurent Vogel, forsker hos den europæiske faglige tænketank, ETUI