Er EU den rette til at sikre anstændige lønninger

Europæiske fagbevægelse efterlyser handling fra EU-Kommissionen når det gælder mindsteløn og faglige rettigheder. Men EU’s krisepolitik har sejret og efterladt en svækket fagbevægelse i de fleste medlemslande

Når den frie bevægelighed har forrang i EU

Beskæftigelsesministeren gør det klart, at den frie bevægeligheds forrang i EU-retten forhindrer fagbevægelsen i at kræve ”sædvanlig overenskomst” Socialdemokratiet pegede