Når den frie bevægelighed har forrang i EU

Beskæftigelsesministeren gør det klart, at den frie bevægeligheds forrang i EU-retten forhindrer fagbevægelsen i at kræve ”sædvanlig overenskomst” Socialdemokratiet pegede

EU-Kommissionen i faglig charmeoffensiv

På tirsdag offentliggør EU-Kommissionen sit første oplæg til en lovbestemt mindsteløn i EU. Op til offentliggørelsen har både Kommissionsformand von der Leyen og Beskæftigelseskommissæren haft travlt med at forsikre, at en EU-mindsteløn ikke vil være en trussel for den nordiske aftale-model.

Vejpakke skærper indsatsen mod social dumping på landevejene

Torsdag morgen enedes EU’s lovgivere om en Vejpakke, som skal gøre op med nomadechauffører og social dumping på landevejene. Europæiske transportarbejdere hilser fremskridt velkommen, men er klar til at kæmpe for bedre lovgivning