Aktuelle temaer

Faglige rettigheder under pres fra EU

Siden krisens start er de faglige rettigheder kommet under yderligere pres fra EU. Nu er det ikke kun EU-domstolens indskrænkning af konfliktretten men også den krisepolitik, som EU har ordineret, som sætter de faglige rettigheder under pres i mange EU-lande.

FN’s arbejdsorganisation, ILO opsummerer EU’s krisepolitik og EU-landenes arbejdsmarkedsreformer sådan her i sin årsrapport fra 2012:  “EU’s nedskæringspolitik kombineret med brutale arbejdsmarkedsreformer har ikke haft de virkninger politikerne har forventet, men kun bidraget til at uddybe krisen og sat sociale opstande på dagsordenen i mange Syderuopæiske lande”.

Her på siden, har vi samlet de seneste artikler om presset på de faglige rettigheder i EU-landene. Nederst er der link nogle af de mange rapporter, som beskriver EU-politikkens konsekvenser for fagbevægelsen og for de faglige rettigheder. De faglige rettigheder hører ellers til blandt kronjuvelerne i de europæiske demokratier, men som de mange rapporter viser, så tilsidesættes de, når den “nødvendige politik” skal føres igennem. (brink)