Aktuelle temaer

Social dumping

Siden østudvidelsen har fagbevægelsen haft hænderne fulde med at bekæmpe social dumping

Siden EU’s udvidelse mod øst i 2004 med 10 nye medlemslande har fagbevægelsen haft travlt med at opspore og bekæmpe løndumping på danske arbejdspladser. Der har været talrige blokader og konflikter om underbetalte østarbejdere på danske arbejdspladser.

Selvom EU i foråret 2018 vedtog et nyt udstationeringsdirektiv, som i princippet skal betyde “samme løn for samme arbejde på samme sted”.

Selvom EU i foråret 2018 vedtog et nyt udstationeringsdirektiv, som i princippet skal betyde “samme løn for samme arbejde på samme sted”. Så fortsætter løndumpingen såvel af udstationerede arbejdere som af de mange østchauffører, som kører intern transport i Danmark – den såkaldte cabotagekørsel.

Her på siden kan du også se de nyeste artikler om social dumping og kampen for at sikre udenlandske arbejdere OK-forhold når de arbejder i Danmark.

Flere materialer

Den Europæiske Faglige Sammenslutnings forslag til en Social Protokol (engelsk)

Svensk LO’s kampagne for en social protokol