Tilbageslag for norsk kamp mod social dumping

Norsk fagbevægelse led mandag et svidende nederlag i arbejdsretten, dom river tæppet væk under højesteretsafgørelse om vilkårene for udstationerede på norske værfter

Fellesforbundet og norsk LO tabte mandag en principiel sag ved den norske arbejdsret. Dommen er umiddelbart et tilbageslag for kampen mod social dumping og hælder en højesteretsdom ned ad brættet.

Skal udenlandske arbejdere have samme vilkår som normænd, når de arbejder langt væk fra hjemmet, eller kan de ansættes direkte af lokale underafdelinger af vikarbureauet og betragtes som lokal arbejdskraft?

Fagbevægelsen havde ellers håbet, at sagen en gang for alle kunne stoppe det, som den ser, som en omgåelse af de almengjorte overenskomster på værftsområdet.
Men den norske arbejdsret gav mandag den norske arbejdsgiverorganisation og vikarbureauet Brødrene Langset medhold i en sag om aflønning af deres især polske arbejdere på
norske værfter.

Vikarbureauet har ikke brudt overenskomstens regler f or dækning af rejseudgifter og kompensation for at bo væk fra hjemmet i arbejdsperioden, slog en enig arbejdsret fast.

– Vi er skuffet og overrasket over Arbejdsrettens afgørelse, siger forbundssekretær Jørn Eggum til Frifagbevegelse.no.

Forbundet vil nu nærlæse dommen, men under behandlingen i arbejdsretten lød hans vurdering af konsekvenserne sådan her:

– Hvis denne praksis godkendes, så vil det brede sig som en epidemi og slå benene væk under alle norske rejsemontørvirksomheder. Det vil også forstærke tendensen mod et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet, sagde han.

Fællesforbundets overenskomst indeholdt bestemmelser om betaling af rejseudgifter, kost, logi og et tillæg til lønnen på 20 procent, når de ansatte er nød til at overnatte væk fra hjemmet for at passe deres arbejde. Det er de udgifter, som vikarbureauerne nu har dom for, at de ikke skal betale, hvis de oprettet afdelinger på de værfter, hvor de beskæftiger udenlandske arbejdere. For de polske arbejdere sagen handler om, er der tale om store summer, de er gået glip af.

Snydt og diskrimineret

De polske arbejdere som afgav forklaring i retten sagde, ifølge Frifagbevelse, at de følte sig både snydt og diskrimineret, da firmaet tilbage i 2010 ændrede deres ansættelse, så de blev ansat direkte af en underafdeling af firmaet på det værft arbejdet foregik.

Arbejderne fik løbende nye kontrakter hos nye underafdelinger alt efter som behovet for arbejdskraft skiftede mellem værfterne. Et koncept, som LO’s advokat under sagen mente, var udtænkt for at undgå at betale udetillæg og rejsedækning.

Men arbejdsretten fandt altså, at vikarbureauets afdelinger på værfterne skal betragtes som fuldgyldige enkeltfirmaer.

Med dommen er en af barriererne for brug af udenlandske arbejdere i de norske vikarbureauer faldet, og de polske arbejdere kommer selv til at betale alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold.

Går mod højesteret

Arbejdsretten går i det her tilfælde stik imod en to år gammel højesteretsdom, hvor dommerne slog fast, at værftsoverenskomstens krav om udenbystillæg, også til udenlandsk arbejdskraft, ikke gik for langt i bestræbelsen på at sikre lige vilkår.

– Udenbystillægget går efter min opfattelse ikke længere end nødvendig for at opnå social beskyttelse af udsendte arbejdstagere, hedder det i højesteretsdommen. Dengang kaldte LO’s advokat, Håkon Angell højesteretsdommen for den største sejr i moderne tid for norsk fagbevægelse, LO, løndannelsen i Norge og almengøringsordningen.

Arbejdsrettens dom er derimod på linje med, de indvendinger, som EØS’s overvågningsorgan har haft mod de almengjorte overenskomster.  (brink)