Tosset at begrænse kampen mod social dumping

Det vil være tosset at lave et direktiv om håndhævelse, der begrænser vores muligheder for at bekæmpe social dumping, mener beskæftigelsesministeren

– Både indholdsmæssigt og politisk vil det være helt tosset at lave et håndhævelsesdirektiv, som begrænser vores muligheder for at bekæmpe social dumping, sådan sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fredag i folketingets Europaudvalg.

Det såkaldte håndhævelsesdirektiv handler om, hvordan medlemslandene kan kontrollerer, at EU’s direktiv om udstationering af arbejdere bliver efterlevet. 

Og selv det lyder ”tosset”, som ministeren sagde, så er der faktisk en stor gruppe EU-lande, som vil have skrevet ind i direktivet, nøjagtigt hvor meget eller rettere lidt, landene må sætte ind for at kontrollere, om udenlandske arbejdere får i det mindste de minimumsvilkår, som udstationeringsdirektivet foreskriver.

Forslaget har stået i stampe i EU-systemet, siden EU-kommissionen spillede ud for halvandet år siden. Forventningen i fagbevægelsen var, at direktivet skulle rette op på den skade, som EU-domstolen har lavet med en stribe domme, der begrænser både fagbevægelsens og landenes muligheder for at bekæmpe social dumping.

Et reelt problem

Men sådan er det ikke gået, tværtimod lagde EU-kommissionen faktisk ud med en såkaldt lukket liste, som nøjagtigt foreskrev, hvad landene måtte bruge af kontrolforanstaltninger, når det gælder udstationerede arbejderes vilkår.

Det er der en stor gruppe af medlemslande, som fastholder, mens en anden gruppe lande inklusiv Danmark ønsker en åben liste.
– Social dumping er et reelt og stort problem, derfor støtter og aktive i forhandlingerne for at få et håndhævelsesdirektiv, sagde Mette Fredriksen som også understregede at hun ville stemme nej, hvis der blev forelagt et forslag om et direktiv med en lukket liste.

– Vi skal have mulighed for at lave nye foranstaltninger i fremtiden, hvis det viser sig, at der er brug for det, sagde hun.

Anledningen til debatten i udvalget er endnu et møde for EU’s beskæftigelsesministre, hvor de skal forhandle direktivet. Beskæftigelsesministeren forventer ikke, at de bliver enige denne gang, men mente dog samtidig, at der var bevægelse i forhandlingerne.

Uholdbar retstilstand

Enhedslistens ordfører for social dumping, Finn Sørensen var tilfreds med, at regeringen siger nej til en lukket liste over foranstaltninger.

– Men direktivet løfter ikke den situation vi er kommet i, hvor vi har en retstilstand, som gør udstationeringsdirektivet til et maksimumdirektiv. Det kom fuldstændigt bag på alle, da EU-domstolen vendte direktivet om og satte loft over de krav fagbevægelsen og landene måtte stille til vilkårene for de udstationerede arbejdere. Det er en fejl, at der ikke bliver rettet op på de domme, sagde han.

Mette Frederiksen afviste, at det var udstationeringsdirektivet, der var til behandling.

– Udstationeringsdirektivet står, det handler om håndhævelsen. Men med det her direktiv er vi ikke i nærheden af at løse vores problemer med social dumping, fastslog hun.

Kædeansvar

Kædeansvar – som pålægger en bygherre et ansvar for hvad underentreprenører foretager sig – er et af de andre stridspunkter i direktivet. Også på det punkt står de to grupper af medlemslande stejlt over for hinanden.

Kommissionen havde oprindeligt foreslået, at der blev indskrevet en slags kædeansvar i direktivet, så det var obligatorisk for alle lande. Til gengæld kunne bygherre så løses fra et økonomisk ansvar, hvis de udviste ”rettidig omhu,” i deres kontrol med underentreprenører.

Kommissionens forslag fik Dansk Arbejdsgiverforening og LO til sammen at tolke ”rettidig omhu” i en dansk sammenhæng. De to organisationer mente, at hvis en entreprenør har sikret sig, at en udenlandsk underentreprenør er tilmeldt RUT-registret, så er det ”rettidig omhu” og fritager entreprenøren for videre ansvar.

Den tolkning læner regeringen, Venstre og Konservative sig op ad i de videre forhandlinger om direktivet, det gjorde Mette Frederiksen klart på udvalgsmødet.

Det seneste kompromisforslag, som skal forhandles på ministermødet lægger op til, at kædeansvar skal gøres frivilligt for medlemslandene. Et kompromis som regeringen støtter.

– Men hvis det bliver frivilligt, så er det helt meningsløst at bringe ind i direktivet. Jeg vil godt advare mod, at man bringer EU-retten ind i direktivet og lægger rammerne for, hvordan et kædeansvar kan indføres, det er vi meget utilfreds med, sagde Finn Sørensen.

– Det er helt unødvendigt, kædeansvar er allerede i dag anerkendt af EU-domstolen, og det findes i syv EU-lande, sagde han. (brink)