Transportminister afviser EU-kritik

Tidsbegrænsningen på de statslige rastepladser er et dansk anliggende, men det kan fremme private løsninger, skriver ministeren i svar til Transportkommissær Bulc

EU’s Transportkommissær, Bulc har i et brev til den danske Transportminister, Ole Birk Olesen stillet spørgsmålstegn ved den tidsbegrænsning på de statslige rastepladser, som snart træder i kraft.

Hun peger i brevet på, at den 25-timers grænse for parkering på rastepladserne, kan gøre det vanskeligt for chaufførerne at holde de 45-timers ugehvil, som de skal ifølge EU’s regler.

Kommissæren mener, at den danske P-begrænsning kan udgøre en begrænsning af den frie bevægelighed for serviceydelser i det indre marked, fordi den forfordeler danske chauffører, som i de fleste tilfælde kan holde deres hvil hjemme på deres bopæl. Og så spørger hun til, hvilke alternativer, der er for chaufførerne, når de ikke kan bruge de statslige rastepladser langs motorvejene.

Men Ole Birk Olesen afviser kommissionens indvendinger mod tidsbegrænsningen, som blev vedtaget i forbindelse med finansloven.

– Der står ikke i EU-reglerne, at den danske stat skal stille parkeringsfaciliteter til rådighed, så chaufførerne kan holde deres lange hvil. Tværtimod er det ifølge en EU-dom ulovligt at afholde det lange hvil på 45 timer i lastbilen, skriver han i en mail til eufagligt.dk.

– Det betyder, at de hvil ikke må afholdes på rastepladser, der er omfattet af tidsbegrænset parkering, da der ikke er overnatningsfaciliteter her. Statens rastepladser er til pauser og kortere hvil, mens det er den samlede branches ansvar at sikre faciliteter til chaufførernes længerevarende hvil, skriver Ole Birk Olesen.

Privat marked med EU-tilskud

I svaret til EU-kommissionen peger transportministeren på, at der ikke hidtil har været det store incitament for private aktører til at investere i faciliteter til det voksende marked for rastepladser med tilhørende rekreative faciliteter til lastvogne og chauffører.

Men netop den nye tidsbegrænsning kan være med til at fremme interessen, mener han.
– Vi ser i øjeblikket stigende interesse fra private entreprenører for at levere rastepladsfaciliteter, hedder det i brevet.

Samtidig har ministeriet fået ”flere henvendelser om muligheden for at søge EU-midler til finansiering af private parkeringsfaciliteter.” Og den mulighed er åbenbart tilstede, i hvert fald nævner ministeren EU’s investeringsprogram ”Connecting Europe Facility,” som en mulig kilde for kommende investorer.

Skinmanøvre

Godschaufførernes Landsklub har hele tiden været kritisk over for den nye tidsgrænse.

– Reglerne er rigtig kringlede, det er ikke en løsning at stresse chaufførerne væk fra rastepladserne. Der er der trods alt toilet og lidt vand og en hjertestarter. Selvom vi flytter dem væk fra rastepladserne, så forsvinder problemet ikke. I stedet kommer de til at holde i industrikvarterer, hvor de er henvist til at skide under vognen. Det forværrer kun tingene, har landsklubbens næstformand Robert Grandt tidligere sagt til eufagligt.dk.

Godschaufførerne – og det Europæiske Transportarbejderforbund – har længe arbejdet for, at medlemslandene begynder at håndhæve det forbud, som faktisk eksisterer i EU-lovgivningen mod, at chaufførerne er lænket til deres lastbiler, når de holder det lovpligtige 45-timers ugehvil.

– Det er det eneste effektive skridt – sammen med en ordentlig løn selvfølgelig – mod social dumping i transportsektoren. I stedet prøver man, at opfinde en teknisk set ny lovgivning om 25 timers parkeringsbegrænsning, har Robert Grandt forklaret. (brink)