"Red tapes" er EUsk for administrativt bøvl. De sidste syv år har EU været mere optaget af bøvlet end af arbejdsmiljøet, det gælder tilsyneladende også den nye Kommission, frygter fagbevægelsen

Trods Coronakrise har EU-Kommissionen stadig ikke arbejdsmiljøet på sin to-do-liste

Den Europæiske Faglige Sammenslutning er chokeret over, at EU-Kommissionen stadig ikke har en plan for bedre arbejdsmiljø i kølvandet på corona-pandemien

EU-Kommissionen præsenterede onsdag et opdateret arbejdsprogram for 2020 med nye 43 initiativer.

Men trods pres fra EFS, siden den nye Kommission trådte til, så er der heller ikke denne gang et ord om arbejdsmiljø i arbejdsprogrammet.

– Kommissionen har igen udeladt forbedring af arbejdsmiljøet fra dokumentet, efter den allerede har overset spørgsmålet i sine politiske retningslinjer og det oprindelige arbejdsprogram, skriver EFS på sin hjemmeside.

Til gengæld er der stadig fokus på ”bedre regulering,” som de seneste mange år har været et af Kommissionens mantraer. Den tidligere Kommission lagde f.eks. op til, at små og mellemstore virksomheder helt skulle friholdes for regulering. Det sattte på et tidspunkt spørgsmålstegn ved kravet om de såkaldte arbejdspladsvurderinger.

– Udelukkelsen af arbejdsmiljøet fra Kommissionens arbejdsprogram var forkert før den her krise, hvor der stadig er 4.000 døde i arbejdsulykker hvert år, og 100.000 arbejdsrelaterede kræftdødsfald. Men det er forbløffende, at bedre arbejdsmiljø ikke er blandt Kommissionens 40 topprioriteter i kølvandet på en pandemi, hvor det har kostet tusinder af dødsfald, blandt arbejdere der er smittet på arbejdet, siger Per Hilmersson, næstformand i EFS.

EFS har kritiseret den ikke længere helt så nye kommissionsformand, von der Leyen gentagne gange for at ignorerer arbejdsmiljøet – uden at det åbenbart har gjort indtryk.

Dermed skal vi tre år tilbage i 2017, hvor den forrige Kommission præsenterede en handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen. Planen blev heftigt kritiseret af fagbevægelsen, som ikke kun kaldte den for uambitiøs, men også advarede mod at Kommissionens fokus på ”regelforenkling” og afbureaukratisering reelt kunne føre til en svækkelse af kravene til arbejdsmiljø.

Række af svigt

Det opdaterede arbejdsprogram – uden arbejdsmiljø – er blot det seneste i rækken af eksempler på at Kommissionen overser arbejdsmiljøet, mener EFS og peger på, at EU-Kommissionens køreplan for genåbning af samfundene efter Corona ikke forholdt sig til arbejdsmiljøet.

Og selvom Kommissionen har indføjet Covid-19 på listen over ”biologiske agenser”, så undlod dens ekspertkomite at sætte virussen i den farligste kategori.

En beslutning, som også blev kritiseret bredt i EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg, hvor embedsmand fra Kommissionen forklarede beslutningen med, at Kommissionen ikke havde andet valg, når de 27 eksperter fra medlemslandene enstemmigt anbefalede det.

– Kommissionen har gjort noget, men det er klart at det er presserende med en opgradering af arbejdsmiljøstandarderne i EU, det burde prioriteres, så folk kan vende tilbage til arbejdet med tillid, og at en anden bølge af virus kan forhindres, siger Per Hilmersson. (brink)