Tvivlsomme fordele ved handelsaftale

Handelsaftale mellem USA og EU har næppe de positive effekter, som EU påstår, viser studie fra Østrigsk forskningscenter

Venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, GUE/NGL, som Folkebevægelsens mod EU er tilknyttet, har fået det Østrigske forskningscenter, ÖFSE til at se nærmere på de rapporter, som ligger bag EU-kommissones optimistiske forudsigelser af fordelene ved en handelsaftale mellem EU og USA, den såkaldte TTIP-aftale.

Forudsigelser er primært baseret på en konsekvensanalyse fra EU-kommissionen, som er udarbejdet af Centre for Economic Policy Research (2013). Ifølge denne analyse vil en TTIP-aftale i 2027 øge BNP i EU med 119 milliarder euro om året og sikre en ekstra disponibel indkomst til en EU-familie på 545 euro (ca. 4000 DKK) samt levere, hvad EU’s handelskommissær Karel De Gucht beskriver som “millioner af nye jobs til vore arbejdere”.

En frihandelsaftale, som den der er på forhandlingsbordet nu vil betyde lavere priser på forbrugsvarer samt øget eksport og forbrug. Det skal ske ved at fjerne de sidste toldbarrierer og ikke mindst ved at reducere de såkaldte tekniske handelsbarrierer.

Men rapporten ”Assessing the Claimed Benefits of the Transatlantic Trade and Investment Partnership”, som blev præsenteret i Bruxelles i sidste uge, stiller store spørgsmålstegn ved grundlaget for EU-kommissionens forudsigelser.

– Forudsigelserne falder til jorden, når vi ser på den metode, der er brugt, som i vores øjne er tendentiøs.  Det holder heller ikke, når man ser på, at 80 procent af de forudsagte økonomiske fordele er bundet op på fjernelse eller harmonisering af reguleringer, administrative procedure og standarder, sagde hovedforfatteren til rapporten, Werner Raza ved præsentationen.

Han frygter at årtiers sociale- og miljømæssige fremskridt bliver rullet tilbage, når først forhandlingerne og kompromiserne om standarder og regulering går i gang.
– Det kan føre til en alvorlig trussel mod sundheden og miljøet. Hvis du fjerner regulering, som tjener almene politiske mål, så har den en social pris, sagde han.

Rapporten advarer også mod særlige voldgiftsmekanisme (ISDS), som er på forhandlingsbordet. Investorer skal kunne indbringe stater for voldgiften, hvis de vedtager love, som kan skade selskabernes investeringer i landet.

– Det kan føre til at regeringer afstår fra lovgivning som er i modstrid med multinationale selskabers interesse. Voldgiften kan også betyde, at regeringer kommer til at betale skatteyderpenge som kompensation til multinationale, lyder advarslen.

Ikke mere handel

Mens EU- kommissionen forudser mere handel, som følge af en frihandelsaftale, så advarer den østrigske forskere om, at den i stedet kan føre til, at handelen internt i EU falder, mens amerikanske virksomheder overtager en stor del af markedet.

Handlen internt i EU kan falde med hele 30 procent, fordi EU-landenes eksport ikke kan konkurrere med en stigende billig import fra USA, mener de. Det kan give nogle medlemslande alvorlige problemer med handelsbalancen, påpeger rapporten. (brink)