- Det interessante er dog, at i de lande, hvor mindstelønnen ikke rækker til en rimelig forsørgelse, har man en lovbestemt mindsteløn. Til gengæld er det i de lande, hvor lønnen fastsættes via kollektive forhandlinger, at man har bedst mulighed for at have en rimelig løn i forhold til de parametre, der opstilles i udspillet, siger Bente Sorgenfrey

Udspil om mindsteløn giver ikke fagbevægelsen ro i maven

Tirsdag lancerede EU-Kommissionen sit udspil til en EU-mindsteløn, men trods endnu en forsikring om værn for den danske model, så er der stadig ingen svar på hvordan

Den nordiske fagbevægelse har sagt nej tak på forhånd til en lovbestemt mindsteløn i EU. Tirsdag kom så EU-Kommissionens første udspil, som samtidig er en invitation til høring af parterne på arbejdsmarkedet. Ved præsentationen gentog næstformand i Kommissionen Dombrovskis, at en EU-mindsteløn ikke ville ramme den danske model. Et løfte som er gentaget mange gange op til præsentationen.

Men udspillet bringer ingen klarhed over, hvordan Kommissionen vil løse den gordiske knude, hvor man på en gang lovgiver om mindsteløn og samtidig friholder lande med
”høj organisering og velfungerende kollektive forhandlinger.”

– En hurtig skimning giver ikke mere ro i maven og kun en overordnet tilgang til forslaget om mindsteløn, tweetede FH’s næstformand Bente Sorgenfrey få timer efter.

I en kommentar på FH’s hjemmeside skriver hun, at FH forstår Kommissionens ønske om at hæve de laveste lønninger. Men som Kommissionens egne tal viser, så er mindstelønnen højest i Danmark og Italien – to af de seks lande, som netop ikke har en lovbestemt mindsteløn. Mens den i en række lande med politisk fastsat mindsteløn er langt under et niveau, som sikrer et anstændigt liv.

– Det interessante er dog, at i de lande, hvor mindstelønnen ikke rækker til en rimelig forsørgelse, har man en lovbestemt mindsteløn. Til gengæld er det i de lande, hvor lønnen fastsættes via kollektive forhandlinger, at man har bedst mulighed for at have en rimelig løn i forhold til de parametre, der opstilles i udspillet. Derfor undrer det mig meget, at Kommissionen mener, at lovbestemt mindsteløn er svaret på udfordringer, de selv beskriver i deres høring, skriver Bente Sorgenfrey.

Undtagelser kan falde ved EU-domstolen

Også den svenske fagbevægelse var hurtigt ude med et ”nej tak.”

– Vi må gøre noget for at ikke mindste arbejderne i Østeuropa får højere løn. Men at gøre det på en måde, som sætter den eneste velfungerende lønmodel i Europa på er på godt svensk idiotisk, siger svensk LO’s formand Karl-Petter Thorwaldsson til Sveriges Radio.

Også i Sverige er der bekymring for, hvad Kommissionens garantier om undtagelser er værd, selvom Sverige skulle få forhandlet dem på plads i forbindelse med mindstelønnen.

Hvis en arbejdsgiver vil aflønne efter EU’s mindsteløn i stedet for efter den svenske model, så kan han gå til EU-Domstolen. Og Domstolen har tidligere underkendt undtagelser fra EU-lovgivningen.

– EU-Domstolen har til opgave at overvåge at EU-retten respekteres. Den har det sidste ord. Kommissionen kan tillade undtagelser. Men der er en åbenbar risiko for, at de her undtagelser som forhandles frem havner ved EU-domstolen. Og så kan de falde, siger Jan Paju, docent i EU-ret ved Stockholms Universitet til radioen. (brink)