Underskrifter mod social dumping

Englands største fagforbund bag underskriftsindsamling på nettet mod EF-domstolens indskrænkning af fagbevægelsens kamp mod social dumping

– Lad os bekæmpe social dumping, lyder opfordringen i den net-indsamling, som det største britiske fagforbund ”Unite the Union” har sat i gang.
Intiativet håber at kunne samle en million underskrifter mod resultatet af EF-domstolens afgørelser i Vaxholm-,Viking-, Rüffert og Luxembourgsagerne.
De fire sager er et rent fire nul til markedet over fagbevægelsen, som den europæiske faglige sammenslutnings generalsekretær John Monks har udtrykt det.
Indsamlingen har form af et såkaldt andragende (petition), som skal sendes til Europaparlamentets udvalg for andragender, hvis mere end en million EU-borgere skriver under.
– Vi ønsker at se et stærkt socialt Europa til glæde for alle borgere. Det kræver effektive fundamentale kollektive rettigheder, inklusiv retten til at strejke (i det mindste som de er givet i medlemslandenes lovgivning) og de skal ikke indskrænkes til fordel for ”friheder for markedet”, hedder det i andragendet.
Med de fire domme i Vaxholm-,Viking-, Rüffert og Luxembourgsagerne underminerer EF-domstolen de kollektive rettigheder i sådan en grad, at fagbevægelsens muligheder for at forsvare og fremme arbejdernes rettigheder i Europa bliver alvorligt skadet, hedder det.
Underskriftsindsamlingen støtter direkte den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol og især kravet om, at en protokol skal fastslå, at de sociale rettigheder har forrang over det indre markeds regler i tilfælde af konflikt. Andragendet opfordrer til, at en social protokol bliver indskrevet i EU-traktaten.
Samtidig støtter andragendet konklusionerne i den rapport om dommene, som EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg har vedtaget. Rapporten skal op i parlamentet senere på måneden. (brink)