Unionens virkelige tilstand – faglig set

Det er ugen for de store ord om EU’s fremtid med kommissionsformandens tale om ”Unionens tilstand”, derfor er der grund til at hæfte sig ved den Europæiske Faglige Sammenslutning generalsekretær, Luca Visentinis opsummering af situationen faglig set.

Tirsdag holdt han i Bruxelles sin tale om ”unionens tilstand”, hvor han gav EFS’s perspektiv:
– Vi håber vi er ovre den værst økonomiske krise. Der er nogle tegn på håb, men det er også modsætningsfyldte tegn. Prognoserne for EU’s økonomi peger på lav og langsom vækst – under 2 procent i år og næste år, sagde han.

Arbejdsløsheden er faldet til under 8 procent i EU og godt 9 procent i eurozonen.

– Alligevel er de sociale vilkår stadig meget bekymrende. Arbejdsløsheden er alt for høj, i fem EU-lande er den over 10 procent – 21 procent i Grækenland og 17 procent i Spanien. Mere end 18 millioner mennesker er arbejdsløse i EU, det er en tragedie og et økonomisk spild. Næsten halvdelen af de unge i Grækenland, fire ud af 10 i Spanien og mere end en tredjedel af de italienske unge er uden af stand til at finde et job. Det er ikke acceptabelt, sagde Luca Visentini.

– Selvom beskæftigelsen stiger, så er mange af de ny job usikre: Midlertidige eller deltids. Næsten hver femte job er deltid, over 14 procent er tidsbegrænset. Mere en hver fjerde job i Polen og Spanien er tidsbegrænsede. Og næsten en fjerdedel af EU’s arbejdsmarked udgøres af atypiske ansætter eller ”selvstændige”, som ikke får en fair løn eller de sammen rettigheder som almindelige lønmodtagere. Det er virkelig på høje tid af EU rykker for at får skabt kvalitetsjob, sagde han.

Flere i risiko for fattigdom

Visentinis mindede om EU såkaldte 2020 mål, som bl.a. handler om at løfte 20 millioner mennesker ud af risikoen for at ende i fattigdom. Målet blev sat i 2010 som en del af en plan for ”job og vækst.”

– Voksende ulighed, løngab og fragmentering af arbejdmarkedet er vokset dramatisk i EU, og er er ingen tegn på forbedringer, på trods af at vi ser en beskeden vækst i økonomi og beskæftigelse. I dag, hvor vi er syv år inde i årtiet 2010 – 2020, viser de seneste tal, at flere mennesker er i risiko for fattigdom og social eksklusion end i 2010. I stedet for at nærme sig målet er Europa gået baglæns, sagde han.

EFS generalsekretær pegede også på, at udligningen af lønforskellene mellem øst og vest i EU er gået i stå siden 2008. I stedet er løngabet vokset.

– Så jeg er meget tilbageholdende med at tale om ”genopretning”. Det er for tidligt at sige at krisen er ovre. Nedskæringspolitikken er ikke død, og den opadgående sociale konvergens, som vi ønsker – og som kommissionsformand Juncker har annonceret – er stadig langt fra at ske, sagde Luca Visentini.

EFS har en stribe forslag til, hvordan den annoncerede ”sociale søjle” skal realiseres og benytter så i øvrigt ugen, hvor EU-kommissionens formand skyder ”sæsonen” i gang, til at gentage sine forslag til et ”socialt Europa.” (brink)