Uro om RUT-register sætter straffesager i bero

Tvivl og usikkerhed om registret for udenlandske tjenesteydere, RUT-registret har sat straffesager mod udenlandske virksomheder i bero