Vejpakke skærper indsatsen mod social dumping på landevejene

Torsdag morgen enedes EU’s lovgivere om en Vejpakke, som skal gøre op med nomadechauffører og social dumping på landevejene. Europæiske transportarbejdere hilser fremskridt velkommen, men er klar til at kæmpe for bedre lovgivning

Efter mange og lange forhandlinger nåede de tre parter i de såkaldte trilogforhandlinger til et kompromis om den såkaldte vejpakke. Trilogforhandlingerne foregår bag lukkede døre mellem EU-Kommissionen, Rådet og EU-parlamentet. Det er her de tre instanser forskellige forslag til lovgivning bøjes mod hinanden i et kompromis, som alle kan godkende.

– Med Vejpakken bliver der blandt andet strammet op på reglerne for postkasseselskaber, og der indføres et værn mod udenlandske lastbilers systematiske cabotagekørsel, som tilmed kommer til at gælde for kombineret transport. Det bliver et krav, at udenlandske chauffører og lastbiler regelmæssigt vender hjem for at dæmme op for problemet med nomadechauffører. Derudover bliver der fastsat særlige regler om kontrol og udstationering af chauffører, som er skræddersyet til vejtransportens mobile karakter, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

– Jeg er meget glad for, at der nu endeligt er landet en aftale om Vejpakken. Den har et stærkt fokus på de sociale bestemmelser, der forbedrer chaufførernes arbejdsvilkår, og sikrer, at konkurrencen i Europa foregår på en retfærdig og fair måde, som myndighederne kan kontrollere, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Historisk aftale

Det svenske medlems af Transportudvalget i EU-Parlamentet, Johan Danielsson (S) er mere end glad:

– Endelig er vi i mål. I over ti år har vi socialdemokrater kæmpet for nye ordenlige vilkår på vores veje. Nu er det slut med det vilde vesten, som har været gældende i transportsektoren med dumpede lønninger for chaufførerne og fuskerforetagender, siger hna.

Den endelige tekst er ikke offentliggjort, men ifølge Johan Danielsson, betyder aftalen bl.a. at udenlandske chauffører, skal aflønnes efter vilkårene i det land de kører, når de kører f.eks. cabotagekørsel.

De udenlandske chauffører, som i dag oplever at leve i månedsvis på de europæiske landeveje skal ifølge aftalen vende hjem mindst hver tredje uge, mens lastbilerne skal runde det land, hvor de er registreret hver ottende uge. Og så skal alle vogne have fartskrivere, så reglerne kan kontrolleres.

Transportarbejdere beklager tilbageskridt

Det Europæiske Transportarbejderforbund hilser forbedringerne velkommen, som et første skridt. Men peget samtidig på, at aftalen også rummer et decideret tilbageskridt:

– Når det gælder køre- hviletidsbestemmelserne, så er resultatet af trilogforhandlingerne et tilbageskridt i forhold til de gældende regler, selvom vi anerkender de store anstrengelser ETF og vores venligtsindede politiske allierede har gjort for at begrænse skaderne. Undtagelserne, når det gælder hviletid og chaufførernes ret til at komme hjem, kommer til kort i forhold til at sikre forbedringer for sektoren og til vores arbejdere, skriver ETF i en første vurdering af vejpakken.

Brug for bedre regler

– Når det er sagt, så er ETF besluttet på at forsvare de fremskridt, som er nået og kæmpe for forbedringer af vejpakken. Lige så vigtigt som gode love er midlerne til at kontrollere dem. Håndhævelse og stærke sanktioner skal hele tiden være i centrum for vejpakken, hedder det.

ETF vil nu konsultere sine mange Europæiske medlemsforbund for at diskutere, hvordan man kommer videre.

Samtidig takker forbundet de aktører (lande og MEP’ere), som har arbejdet for, at ETF’s synspunkter er blevet hørt i lovgivningsprocessen:

– Vi har brug for Jeres hjælp og støtte i fremtiden! Vi har brug for bedre regler for sektoren, for effektivt at bekæmpe social dumping og unfair konkurrence, så vi får sikrere veje i Europa og gør vejtransport socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig. (brink)