Vestager skaber fornyet usikkerhed om RUT-register

Tirsdag i Deadline skabte den tidligere minister og nuværende EU-kommissær Margrethe Vestager igen usikkerhed om det danske RUT-register, mens den ny kommisionsformand lover at stå fast på den “fri bevægelighed” som grundstenen i EU

I interviewet forsøgte værten at påvise de modsætninger, som hendes nye rolle skaber i forhold til den politik, hun har været med til at føre i regeringen.

F.eks. har den polske regering klaget til EU-kommissionen over RUT-registret, som Polen mener, lægger hindringer i vejen for den frie konkurrence.

Netop udbygningen af kravene til registreringen i RUT har været et vigtigt led i regeringens politik mod social dumping. Men samtidig et område, hvor regeringen hele tiden balancerer på grænsen af EU’s krav om fri bevægelighed på det indre marked.

Vestager blev spurgt, hvordan hun så på den polske kritik nu, hvor hun har skiftet side og er EU’s Konkurrencekommissær.

– Det er helt legitimt at stille spørgsmål til registret. For hvis formålet med RUT er at forhindre, at udenlandske firmaer smører mørtel på så meget som en mursten, så er det ikke i orden. Men hvis formålet er, at have styr så på det danske arbejdsmarked, så er det i orden, sagde den nyudnævnte EU-kommissær Margrethe Vestager.

Det er anden gang, siden hun blev udpeget som dansk kommissær, at Vestager skaber usikkerhed RUT-registret.
– Jeg synes, at det er fair nok at stille sig til rådighed for en diskussion af, om det er gået for langt, sagde Vestager da hun blev ”eksamineret” af EU-parlamentet i starten af oktober.

Hun forklarede parlamentet, at “registret kan blive så stift og bureaukratisk, at udenlandske virksomheder helt opgiver at komme ind på det danske arbejdsmarked”.

Meldingen fra EU-kommissæren kommer på et tidspunkt, hvor RUT-registret er på forhandlingsbordet ved finanslovsforhandlingerne. Enhedslisten møder til forhandlingerne med et krav om at stramme RUT-registret.

– Der er ikke brug for lempelser af disse regler. Der er tværtimod brug for opstramninger, fordi alt for mange firmaer flyver under radaren. Opstramninger af RUT bliver med statsgaranti et af kravene fra Enhedslisten, sagde partiets ordfører Finn Sørensen efter Vestagers udmelding i EU-parlamentet.
Han betegnede dengang Vestagers melding for en skandale:

– Det er fantastisk, så hurtigt man kan ændre holdning. Som Økonomi- og indenrigsminister var Margrethe Vestager enig med resten af regeringen og Enhedslisten i, at RUT er et vigtigt redskab i kampen mod social dumping, og at det er lovligt i henhold til EU-reglerne. Nu mener hun det måske er ”stift og bureaukratisk” og at vi måske er gået for vidt i Danmark, sagde Finn Sørensen.

Kommissionsformand står fast på fri bevægelighed

Det ikke kun i Danmark, at den fri bevægelighed og kontrol med udenlandske virksomheder er i fokus. Men den nytiltrådte Kommissionsformand, Jean-Claude Juncker gjorde det i går klart, at han ikke har tænkt sig at give efter, når det gælder EU’S grundprincip om den fri bevægelighed.

– Når det gælder den fri bevægelighed, så mener jeg, at det er et grundlæggende princip i EU siden starten, og jeg er ikke klar til at ændre det. For hvis vi ødelægger den fri bevægelighed, så vil andre friheder falde senere. Så jeg vil ikke være med til uansvarlige kompromisser, sagde han i forbindelse med at EU-parlamentet godkendte den nye kommissionen. (brink)